LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2020

"Js visi, ikviens, esat vajadzgi Latvijai!"
17.12.2020

Par pau svargko un, jsaka atklti, problemtiskko obrd uzskatu diasporas kopienu stiprinanu ar jauniem biedriem. To esmu sapratusi o pris mneu laik sav jaunaj amat. Vairs neder vecs, tradicionls metodes vien, jaun diaspora ir izgltota, mrtiecga, un ir jatrod jauni sadarbbas veidi ts piesaistanai ne jau visiem pietiks tikai ar dejoanu un dziedanu, ar Valsts svtku un Ziemsvtku sarkojumiem.

Last vairk ...


Sveicinti, mie tautiei, sagaidot Latvijas 102. gadadienu!
18.11.2020

Vai nav jauki, ka ir tik daudz Amerikas latvieu, kas vlas bt kop! Mums ir prieks un pagodinjums sadarboties ar jums visiem. Ms esam gatavi bt jsu sabiedrotie, organizcija, kas spj apvienot visdadks intereses un vajadzbas. Bet mums visiem ir viena misija, viena izvle sargt un saglabt msu piederbu Latvijai.

Last vairk ...


Drgie latviei vis pasaul!
18.11.2020

K ik gadu Valsts svtkos ms visus Zemgal, Vidzem, Slij, Latgal, Kurzem un visos kontinentos vieno vrdi Dievs, svt Latviju!. Jau gandrz 150 gadu Baumau Kra sacert dziesma skan Latvijas zem, jau 100 gadu t ir msu valsts himna. T ir msu gribas un spka dziesma, msu soljums strdt savas valsts lab.

Last vairk ...


Mie tautiei plaaj pasaul!
18.11.2020

ogad svtkus svinam saret un prbaudjumiem piln laik, kad mums ir btiski ierobeotas iespjas satikties iepriek ierast veid pulcties, dejot, dziedt, brniem apmeklt latvieu skolas. Tpc ir milzgs gandarjums, ka ajos saretajos apstkos latvieu organizcijas vis pasaul turpina savu darbu jauns digitls platforms, lai nezaudtu gadiem kopto latvisko identitti, latvieu valodu, kultras tradicijas un piederbas izjtu Latvijai.

Last vairk ...


20.10.2020

 

 

 Dvana jubilej (2
18.10.2020

Dzejnieces Ritas Gles 95 gadu jubilej pie lastjiem noncis apjomgs un nozmgs izdevums grmata Saule pusdien. Ritas Gles dzeja un dzve. Litertras ptnieces Dr. philol. Ingunas Daukstes-Silasproes lietpratg sakrtojum to izdevis apgds Ptergailis, parpdamies par skaistu un saviojou notikumu latvieu literraj dzv.

Last vairk ...


PBLA Izgltbas padomes paziojums presei
06.10.2020

Pasaules Brvo latvieu apvienbas Izgltbas padome (PBLA IP) un Latvieu valodas aentra (LVA) izsludina jaunu konkursu latvieu diasporas skolu atbalstam rpus Eiropas 2020. gad.

Last vairk ...


Eiropas vrtbas netiks noniecintas
06.10.2020

Eiropas Parlamenta etru lielko politisko grupu lderu aicinjums Eiropas institcijm

Last vairk ...


Diaspora un remigrcija: atzias, ptjumi, secinjumi (1
21.07.2020

Remigranti, atgrieoties Latvij, ne vienmr psicholoiski ir tam gatavi. Liels izaicinjums ir ar Latvijas sabiedrbas domanas veids, kas atiras no t, kds tas ir mtnes valstu (Lielbritanijas, Skandinvijas, Vcijas, ASV, Austrlijas) sabiedrb. Remigranti gaida t⭭das sabiedrbas koppabas k, piemram, lielku savstarpjo izpaldzbu, smaidokas sejas, piekljbu publisks viets un sabiedriskaj transport, sava vrda turanu u.c. k savs bijuajs mtnes zems.

Last vairk ...


Latvieu uzmums turpina strdt Amerik
21.07.2020

Amerikas veckais upju tvaikonis Belle of Luisville Kentuki pavalst sadarbojas ar Latvieu digitl dizaina uzmumu

Last vairk ...


Grmatu bezmaksas stjumi no Rgas / FREE SHIPPING (1
13.04.2020

Apgds Laika grmata piedv iegdties grmatas par vsturi un odienu lasanai laik, kad jpaliek mjs.

Last vairk ...


Pc kara visi gudri (1
31.03.2020

Ir grti, gandrz neiespjami rakstt. Nk prt teiciens - kad lielgabali run, mzas klus. Daudzi esoo situciju saldzina ar karu. Tikai kas tas par karu, kur ienaidnieks ir neredzams, nezinms un neizprotams?

Last vairk ...


Bailes un atbildba (2
17.03.2020

Sazvrestbas teorijas ir vilinos lauci, un, protams, saistb ar koronavrusu jeb Covid-19, iespjas skaidrot notiekoo ir gandrz bezgalgas. K vienmr, socilie tkli ir k sabiedrbas spogulis, ku labi var redzt, ko ms spjam redzt un saprast un ko nepavisam nevlamies uzzint

Last vairk ...


Baltijas paradoksi (5
25.02.2020

Bet varbt vislielkais Baltijas valstu paradokss ir formlo sasniegumu neatbilstba ar pau iedzvotju vrtjumu. Uz pasaules fona Igaunija, Latvija un Lietuva ir izcils veiksmes ststs ‒ izrvus no Padomju Savienbas, atguvuas neatkarbu, iestjus NATO un Eiropas Savienb, pievienojus eirozonai. Un tomr cilvki aizbrauc

Last vairk ...


Jauniei, pavadiet vasaru Latvij!
14.01.2020

No 6. janva ldz 28. februrim Amerikas latvieu apvienba pieem pieteikumus dalbai prakses programm Pavadi vasaru Latvij.

Last vairk ...


rija pazio Liels mzikas balvas 2019 nominantus
14.01.2020

Liels mzikas balvas 2019 (LMB) rija 7. janvr preses konferenc pazioja gada galven Latvijas mzikl notikuma nominantus. Balvu pasnieganas ceremonija notiks 25. februr Latvijas Nacionlaj oper pl. 19.00. Sarkojumu tieraid atspoguos Latvijas Televzijas 1. kanls un Latvijas Radio 3 Klasika

Last vairk ...

Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2024 (10)   
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)