LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

113914

Eiropas vrtbas netiks noniecintas
Apskatt komentrus (0)


06.10.2020


 

 

Pdjs neds ms esam sastapuies ar visprju dalbvalstu nevlanos maint pat skks detaas ekonomikas atveseoans pln,  par kuru ovasar vienojs Eiropas Savienbas valstu vadtji.

 

Tas neatbilst noteiktajm prasbm, pai attiecb uz tiesiskuma ievieanu, lai aizsargtu Eiropas budetu un nkams  Eiropas Savienbas paaudzes.

 

Bez aubm, ms vienbalsgi atbalstm ekonomikas atveseoanas plnu. Msu valstu ekonomikm nepiecieama tltja paldzba, lai glbtu darba vietas un radtu jaunas iespjas nkotnei. Neprprotami Eiropas Parlaments atbalstja ekonomikas atveseoanas plnu.

 

Tagad ir pienkusi krta 27 savienbas valstu valdbm un parlamentiem dart to pau. Msu pilsou ekonomisks problmas kst saretkas ar katru dienu. Tas mums ir nepieaujami, ka tie, kuri vlas noniecint tiesiskumu, ir gatavi sagrbt k lnieku ekonomikas atjaunoanas plnu. Tie savas intereses nostdjui pirmaj viet  nevis pilsou vajadzbas. 

 

Msu tiesu sistma ir krzes stvokl msu juridisk krtba tiek apaubta, kad viena no ES valstu valdbm iespaido tiesneus un rada baiu pilnu klimatu visos valsts tiesu sistmas lmeos.

 

Msu pilsonisk brvba un mediju neatkarba ir pakauta lielam spiedienam. Uzbrukums mediju brvbai, sabiedrbai, fiziska un skaa agresija pret urnlistiem, pat slepkavbas un plasazias ldzeku premana, ko izmanto valdoie oligarhi, iet, ir kuvusi par normu das dalbvalsts. Preses brvba nav greznba. Tas ir prieknoteikums tam, lai btu brva un funkcionjoa demokrtija.

 

Msu Eiropas tirgus ir apdraudts. Ms redzam, ka noteikta grupa cilvku prem kontroli pr valsts ldzekiem un publiskajiem iepirkumiem un korupcija ir ikdiena. 

 

Pulkstea tiki kst arvien skaki un skaki. Mums jdara viss iespjamais, lai aizsargtu msu Eiropas demokrtiju, ekonomiku, vrtbas un pats svargkais msu cilvkus. Lai to izdartu, msu misija paliek nemainga un nelokma nodroint, ka Eiropas vrtbas netiek noniecintas! 


Manfrds Vbers, Eiropas Tautas partijas grupas prieksdtjs

Irate  Garsija Pereza, Socilistu un demokrtu progresvs alianses grupa prieksdtja

Daians oloss, "Renew Europe" grupas prieksdtjs

Filips Lambrs, Zao un Eiropas Brvs apvienbas grupa ldzprieksdtjs

 

(sasints paziojuma fragments)

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA