LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

111445

Grmatu bezmaksas stjumi no Rgas / FREE SHIPPING
13.04.2020


Skolnieci no svtupes
Datums: 2021-03-22
Tuvojas Lieldienas jeb pavasara saulstvji. Lieldienas ir gadskrtu svtki, kurus msu seni svinja kop tlas senatnes. Lieldienas ir svtki par godu Dabas Mtei msu motajai Dievietei. aj laik diena un nakts atrodas ldzsvar. Daba mostas no ziemas miega. Dieml ogad msu Tvzem ploss kovid-19 (covid-19) srga. Pagaidm SARS-CoV-2 vruss nav uzvarts. Tpc bsim piesardzgi un atbildgi. Svinsim s Lieldienas pc sentvu pagniskajm tradcijm. Paliksim mjs un lgsim Latvju Dievus. Neapmeklsim bazncas un citas apaubmas vietas. Lai ar reliisks darbbas viets vienlaikus drkst atrasties ne vairk k 20% no maksimli pieaujam cilvku skaita (avots mfa.gov.lv/konsulara-informacija/jaunumi/66928-par
-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-latvija), tau ajs Lieldiens izvairsimies no bazncu apmeklanas un mctju sprediu klausans. Pavadsim os svtkus svingi, godinot Latvju Dievus. Latvju Dievi vienmr ir mums ldzs. Vajag tikai sajust Latvju Dievu dievio eneriju un auties Latvju Dievu mlestbai, lai dzve ktu lksma, laimga un priekpilna. Priecgas gaidms Lieldienas! Lai Latvju Dievi ms svt! Lai Latvju Dievi pasarg ms no auna! Ar Dabas Mtes svtbu, Skolnieci no svtupes [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #kovid-19 #covid-19 #pandmija #Lieldienas #PavasaraSaulstvji #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #VeuMte #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #auglba #bagtba #prticba #veiksme #Skolnieci #svtupe

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA