LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

114918

Sveicinti, mie tautiei, sagaidot Latvijas 102. gadadienu!
18.11.2020


 

 // Foto: Timurs Subhankulovs

Sveicinti, mie tautiei, sagaidot Latvijas 102. gadadienu!

 

ALAs prstvji nevar pavadt svtkus kop ar jums, jsu kopienu  jaukajos latvieu namos, viesmlg sabiedrb, un tas ir skumji.  Ms visi ajs diens izjtam, cik oti msu dzvi ir izmainjis vruss. Bet ms varam kop atcerties un domt par jaukiem briem, kad esam bijui kop. 

 

Amerikas latvieu apvienbas valde ir centusies apmeklt un iepazt latvieu centrus vis Amerik. Pdjos gadu desmitos ALAs kongresi ir notikui Losandelos, Sietl, Denver, Milvokos, Detroit,  Indianapol, ikg, Filadelfij, Sanktptersburg, Florid, un Vaington. Pdjos piecos gados, kamr esmu bijis ALAs valdes prieksdis, msu apvienba ir noturjusi savas valdes sdes Sanfrancisko, Portland, Linkoln, Atlant, ujork, k ar ikg, Detroit un msu sdekl Vaington. Msu valdes loceki ir uzstjuies ar uzrunm vairkos latvieu centros ASV -  Klvland, Kalamaz, Roester, Gaezer, Katskios un Priedain un citur.

 

Visur esam sagaidti ar viesmlbu, uzmanbu un rpm. Esam uzklausjui jsu domas un piedvjui savus risinjumus par to, k mums visiem labk rpties par latvisko vrtbu saglabanu un par to, k strdt, lai latvieu valoda, latvieu gars un interese par Latviju  Amerikas latvieu diaspor turpintos.   Ms paldzam, k spjam - atbalstm skolas, kultras paskumus un poltisks aktvittes. 

 

Man jatgadina, ka  ts pilstas un latvieu kopienas, ko nepieminju ,mums bija planots apmeklt. Piemram, ogad ALAs kongress bija plnots  Minesot, bet msu septemba valdes sde bija iecerta Boston.  Ms ceram js drz atkal satikt, it visur Amerik, tostarp jaunajs kopiens, kas tiek viedotas Dienvidkarolin, Teksas un Dienvidkalifornij.  

 

Vai nav jauki, ka ir tik daudz Amerikas latvieu, kas vlas bt kop! Mums ir prieks un pagodinjums sadarboties ar jums visiem. Ms esam gatavi bt jsu sabiedrotie, organizcija, kas spj apvienot visdadks intereses un vajadzbas. Bet mums visiem ir viena misija, viena izvle sargt un saglabt msu piederbu Latvijai. 

 

Es ceru, ka is laiks mums atgdins to, cik svarga vieta msu dzv ir latvieu draugiem, kopienm un organizcijm. Un es ticu, ka ms drz tiksimies vl stiprki un vienotki! 

 

Priecgus Valsts svtkus!

 

Jsu Pteris Blumbergs

 
      Atpaka