LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

111445

Grmatu bezmaksas stjumi no Rgas / FREE SHIPPING
Apskatt komentrus (1)


13.04.2020


 

 

Katra grmata par 20, dolariem! Piegde bez maksas.

ekus rakstiet:

Inesei Zais 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715


 

1) Agate Nesaule. Zuduie Saulgriei. 398 lpp.

Slaven romna Sieviete dzintar autores, Amerikas latvieu izcils rakstnieces jaunkais romns par trimdu un draudzbu, par pirmajiem iespaidiem, atgrieoties Latvij.


2) Mra Celle. Meaparka meitene uzaug Amerik. 208 lpp., ill.

Turpinjums grmatai Meaparka meitene par valstsvra un poltia Jlija La un dzejnieces Rtas Skujias meitas Mras ceu no Meaparka Rg uz Ameriku un dzvi laikmetu grieos. (Grmatu skaits ierobeots!)


3) Alberts Legzdi. ikgas Piecu brnigie piedzvojumi. 192 lpp., ill.

Humora un vstjuma asprtbas zi grmata droi pieldzinma angu rakstnieka Deroma K. Deroma (1859-1927) ststam Trs vri laiv. Alberts Legzdi to prspj lietderga izzias materila bagtb, izcil anga vrdiem izsakoties. 


4) Juris Ulmanis. Uz Grenladi pc prlm. 150 lpp., ill.

Bronksas puia no Amerikas, Latvij pazstama uzmja, m⭭cbspka un zemessarga piedzvojumi, mekljot sevi un dzves vrtbas skarbaj Grenland.


5) Sandra Bondarevska. Ptersoni rij. 158 lpp., ill.

Latviei rij ieraduies jau 1870.-tajos gados, nevis, k maldgi tiek uzskatts, pc Eiropas Savienbas vrtu atvrans. 1876. gad te ierads Krlis P筭tersons un uztaisja revolciju ppju raoan Dublinas firmas nosaukum joprojm ir via, latviea vrds Capp &Peterson.

 

6) Franks Gordons. Mijkrslis mikrorajon. 127 lpp., ill. 

Laika autors nr.1 sav romn atceras un reflekt par Rgu padomju okupcijas drmkaj laik aizvadt gadsimta 70.-tajos gados. (Grmatu skaits ierobeots!)


7) Uldis Zemzaris. Nupat bija rts 261 lpp., ill.

Dokumentl proza, ku cienjamais mkslinieks atskats uz aizvadto laikmetu un taj satiktajiem cilvkiem, kas atstjui pdas ne vien via dzv, bet visas latvieu sabiedrbas vstur. Autors prliecina, ka gadiem nav varas pr gargo moumu.


8) Rita Rotkale, Agra Straupeniece. Eduarda Smia dzves ce (18861966). 199 lpp. ill.

grmata js aizveds aizv. gs. 20.30. gadu Rgas radoo aprindu pasaul, kur darbojas latvieu kultras zvaigznes Smiis, Lilija tengele, Mariss Vtra, Elna Zlte, Edvarts Virza u.c. Vienlaikus js noksiet autoru radoaj laboratorij un uzzinsiet, k no mazas, nenozmgas papra strmeltes atraanas top vsturiski preczs ststs. pai pievilcgs ir grmatas noformjums ar seniem foto.


9) Sindijs Aivens. Debesis tik tumas. 332 lpp. ill.

bija populrk grmata ASV 1991. gad. Autora atmias ir brnums: ebreju puisis vairkkrt izdzvoja Daugavpils geto 1941. gad un ilgi kavjs savu grmatu uzrakstt. Latvieu valodas variants ir papildints ar  Andrieva Ezergaia priekvrdu un Ula Rozes sarptiem papildu materiliem no traisks vstures notikumu vietas. (Grmatu skaits ierobeots!)


10) Atmias par Eslingenu. Sastdjusi Ligita Kovtuna. 150 lpp. ill.

atmiu ststu grmata ir ne vien Mazs Latvijas Eslingenas dzvi piedzvojuo latvieu atmiu apkopojums, bet ar ststi par atgrieanos ai dpu viet pc 70 gadiem, kad tur svinjm Dieva putniu salidojumu 2017. gad. ir grmata, kas ldzins imenes albumam.


 ***

GRMATAS ANGU VALOD

 

1) Vaira Paegle. The Thorns uz Freedom. 216 lpp., ill.

Pazstam poltie, PBLA valdes prieksde par savu dzvi un darboanos Latvijas poltik. Vsturiski preczs un emocionls vstjums par atjaunots Latvijas pirmajiem gadiem.


2) Gunars Janovskis. After Doomsday. 256 lpp.

Klasia G. Janovska romna Pc Pastardienas tulkojums angu valod, ko veikusi via dzvesbiedre Sarmte renpreiss-Janovskis. Romns piedzvojis divus izdevumus apgd Grmatu Draugs 1968. un 1970. gad.Msu grmatas ir veselas!

Noskaties filmiu par to, k top grmatas Jelgavas tipografij
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA