LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

112797

Diaspora un remigrcija: atzias, ptjumi, secinjumi
21.07.2020


Skolnieci
Datums: 2020-11-05
Mani mie tautiei, nepadosimies grtbu priek, saglabsim savs sirds cerbu. is laiks ir sarets un prbaudjumu pilns. Kovid-19 srga (covid-19) ir nelgts un negaidts viesis msu m zemt, tpc ievrosim visus ierobeojumus, lai pasargtu sevi un sev tuvos. Dzersim liepziedu tju ar medu un domsim labas domas. Lgsim Dabas Mtes viedumu, lai prvartu o sareto laiku. Lgsim Prkonu, lai kovid-19 srga (covid-19) pazd no msu ielm, namiem, stm, druvm un trumiem. Lgsim Veu Mti, lai mums btu dots gar ms. Bsim saprotoi un iejtgi cits pret citu. Lai Latvju Dievi stv mums klt! Labu veselbu no sirds vlot, Jsu Skolnieci [Latvju Skaudbas Dievs] #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #LatvjuDievi #SkaudbasDievs #veselba #Prkons #Laima #Mra

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA