LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

111327

Pc kara visi gudri
31.03.2020


Skolnieci no svtmea
Datums: 2021-02-25
Kovid-19 (covid-19) pandmija msu maj Latvij sks 2020. gada 13. mart. Ldz im brdim SARS-CoV-2 vruss nav uzvarts. Ministru kabinets Latvijas Republik ir izsludinjis rkrtas stvokli ldz 6. aprlim. Neskatoties uz to, ka pavisam drz sksies vakcincija pret kovid-19 vrusu, turpinsim ievrot visus valst noteiktos drobas paskumus. Lietosim higinisks sejas maskas. Mazgsim rokas ar deni un ziepm. Dezinficsim rokas. Ievrosim 2 metru distanci cits no cita. Vakcna ms pasargs no simptomtiskas saslimanas ar kovid-19 vrusu. T ir msu kopga iespja uzveikt pandmiju un atgriezties pie ierast dzves ritma. Nezaudsim cerbu savs sirds. Ticsim labajam, ticsim Latvju Dieviem. Jau kop senatnes Latvju Dievi ir rpjuies par msu tautas pacieu un labkljbu. Latvju Dievi vienmr ir atbalstjui msu tautu grtos laikos. Ar oreiz Latvju Dievi nepamets ms vienus nelaim. Stiprinsim latvietbu caur ticbu Latvju Dieviem. Ielaidsim savs dzvs Latvju Dievu dievio eneriju! Bsim brvi sav ticb! Bsim vienoti k tauta! Lai Latvju Dievi svt katru no mums, kas viiem tic! Lai Latvju Dievi pasarg ms no auna! Lai Latvju Dievi stv mums klt aj grtaj laik! Saticbu mums visiem no sirds vlot, Skolnieci no svtmea Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #VeuMte #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #rituli #burans #pagni #ticba #veselba #spks #drosme #svtmes

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA