LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2012

Sasauksimies!
21.08.2012

Sasauksimies, kas vl dzvi palikuies!

Last vairk ...


Piekrtu
19.06.2012

Uzskatu, ka Kra Streipa rakst Lielka skaidrba Amerik (Laika 19. numur) objektvi un pareizi iztirzta Amerikas poltika.

Last vairk ...


1941. gads (1
12.06.2012

Ms brni, pusaudi toreiz laikam bijm diezgan poltizti. Par kaiem mums bija jinteresjas gribot negribot, jo ar tiem bija pilnas visas avzes.

Last vairk ...


Runsim par Latgali (2
20.03.2012

Paldies Frankam Gordonam par via vrojumiem un prdomm par Latgali. Tas ir temats, kas m un tuvs man, un tdam tam jbt mums visiem, jo Latgale msu vstur vienmr ir bijusi oti drga un neatemama dzimtenes sastvdaa. Atzstos, ar pats esmu dzimis latgalietis vistlkaj Latgales nostr Purvmal, ttad aiz Latvijas robeas, kur mani vecki, abi vidzemnieki, bija nostti pirmaj skolotju darb nest apgaismbu toreiz varbt vistumkaj, nesen no Krievijas atkaotaj Latvijas str.

Last vairk ...


Dai iebildumi (1
20.03.2012

Gadu gait msu laikraksta slejs par Latvieu leionu ir bijui neskaitmi raksti, vairki pat manis rakstti. Biju domjis, ka beidzot is temats ir izsmelts, ldz laikraksta 11. numur izlasju rakstu Brvprtgi iesauktie, jeb lai run fakti. is raksts bija labs, preczs, emts no Visvala La un Andreja Memaa grmatm, un man ir oti maz iebildumu, bet dai tomr ir.

Last vairk ...


Neskaidrbas
06.03.2012

Laiks 9. numur 25. februr ir Kra Streipa raksts Par referenduma rezulttu domjot. raksta pdj paragraf Streips piemin labs gribas manifestu morlu izlgumu un saka, ka t trkst msu poltiskajai irai. Un ka parakstu vkana par krievu valodu sks pc tam, kad t devt Nacionl apvienba darja to pau par jautjumu vai viss Latvijas skols btu jnodroina visu klau mcbas tikai un viengi latvieu valod.

Last vairk ...


Interesanta pieredze
31.01.2012

Par nas organizciju un nieu, krievu, latvieu valodu

Last vairk ...


Kas tie tdi krievvalodgie? (1
24.01.2012

Es nesaprotu pau jdzienu - "krievvalodgie" to cilvku apzmanai, kuu dzimt vai sadzv lietot valoda ir krievu valoda. Vai tad tpc, ka mana dzimt valoda ir latvieu valoda, es btu ieskaitms kaut kd "latvievalodgo" katgorij?

Last vairk ...

Iepriekjie numuri

Arhvs
2018 (1)   
2012 (8)   
2011 (25)   
2010 (6)