LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Dai iebildumi
Apskatt komentrus (1)


20.03.2012


 

Dai iebildumi

 

Gadu gait msu laikraksta slejs par Latvieu leionu ir bijui neskaitmi raksti, vairki pat manis rakstti. Biju domjis, ka beidzot is temats ir izsmelts, ldz laikraksta 11. numur izlasju rakstu Brvprtgi iesauktie, jeb lai run fakti. is raksts bija labs, preczs, emts no Visvala La un Andreja Memaa grmatm, un man ir oti maz iebildumu, bet dai tomr ir.

 

Rakst mints, ka 1943. gad Latvijas vriei tika organizti militrs vienbs, lai vii izpildtu policijas funkcijas frontes aizmugur. Tika skaidri apsolts, ka viu pienkums bs uzturt krtbu pau zem. Vciei lika savkt vienkopus vl palikuos aizsargus, pievienoja dau policijas un tad  pazioja, ka tas ir policijas bataljons, kas pakauts vcu kaa laika likumiem un pavlm.

 

Man atmi nekas tds nav uzglabjies. Zinu, ka t.s. policijas bataljoni pirmo reizi tika organizti divus gadus agrk, 1941. gada ruden, kad vcu vienbas bija atdrus eingradas un Maskavas priekpilsts. Pirmajos bataljonos bija brvprtgie, kas nda boevikus un gribja atriebt nomoctos vai aizvestos piedergos. Tie tika iesaistti eingradas front un Volchov un vlk bija pamats 19. divzijai. Nkamos gados daudzi no iem bataljoniem tika iesaistti cs ar partizniem Polij un Ukrain.

 

1943. gad, pc vcu sakves pie Staingradas neviens vairs neticja vcu uzvarai un brvprtgo kaotju bija maz. Vieng vervana taj gad bija leion. Aizsargu organizciju boeviki likvidja 1940. gad, un vciei to  neatjaunoja.

 

Tlk rakst teikts, ka Latvieu leionri nav juzskata par vcu SS, jo 3) vii nedeva SS zvrestu, 4) vii nebaudja SS privilijas un 5) vii nensja SS vienbm noteikto uniformu.

 

Pilngi piekrtu, ka ms nebijm vcu SS, tau iepriekjos teikumos raksttais man nav skaidrs. Zvrestu ms devm, un tas bija tds pats k vcieiem, pat vcu valod, Dievs un Hitlers bija minti vien teikum, un vieng atirba bija t, ka msu zvrest bija pievienoti vrdi im Kampf gegen Bolshewismus (c pret bolevismu), kdu vcieiem nebija.

 

Nezinu, par kdm specilm SS privilijm rakst tiek runts. Tpat nezinju, ka vcu SS vriem bijuas citas uniformas. Msu uniformas nca no tm pam noliktavm, kur v⭭ciei dabja savas. Varbt domtas SS rnas uz apkakles? 15. divzijai oficili bija saulte, 19. divzijai - ugunskrusts. Esmu redzjis fotografiju, kur 19. divzijas vram SS viet pie apkakles ir ugunskrusts, bet neatceros nevienu kaavru no msu  piecpadsmits ar saulti. Pats nsju SS rnas uz apkakles ldz pat kaa beigm, jo saultes nekad netika izdotas. Karodzi uz piedurknes nebija nekda neleglitte, tds bija mums visiem.

 

Beigs vl gribu pielikt kdus teikumus par tematu, par kuu esmu rakstjis jau agrkos gados. Pukojos, ka leiona kaujs krituo skaits vrtts uz 50 0000. Tas jau ir gandrz tas pats, ko ASV

 

Dr. Paulis Dzintars
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA