LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Neskaidrbas
Apskatt komentrus (0)


06.03.2012


 

Neskaidrbas

 

Laiks 9. numur 25. februr  ir Kra Streipa raksts Par referenduma rezulttu domjot.

 

raksta pdj paragraf Streips piemin labs gribas manifestu morlu izlgumu un saka,  ka t trkst msu poltiskajai irai. Un ka parakstu vkana par krievu valodu sks pc tam, kad t devt Nacionl apvienba darja to pau par jautjumu vai viss Latvijas skols btu jnodroina visu klau mcbas tikai un viengi latvieu valod.

 

Streipa padoms ir: Par to sevii dertu padomt tiem trsarkapeikm tkstoiem rvalsts dzvojoo pavalstnieku, kui par to balsoja pagju gada vlans.

 

Nu es jtos dzii vaings, jo esmu viens no tiem trsarkapeikm, kas balsoja par Nacionlo apvienbu. Toreiz es domju, ka 20 gadu laik katrs var iemcties latvieu valodu. Turklt nesen bija liels uztraukums sabiedrb, ka nevar dabt darbu pat grdas slauctja, ja neprot krievu valodu. Tas man atgdinja neseno vsturi, kad krievu valoda bija jlieto skols no pirms klases un, protams, viss iestds, un latvieu valodu drkstja lietot tikai baznc . Mans sldziens bija vadzis lst, ja tas ir pilns. T es nobalsoju. Tagad man par savu vieglprtbu ir pazemgi jatvainojas Streipa kungam.

 

Mani tomr mulsina Streipa teikumi taj pa rakst:, Kritikas vilnis no Krievijas puses, protams, nktu ar tad, ja nebtu minto velanu. Atrast rvalstu ienaidnieku, lai slptu iekzemes problmas, vienmr ir bijis viens no Krema vadmotviem.

 

Tad jau iznk, ka Nacionlistu vaina nav tik liela, jo krievi taistu traci vai t.

 

Ms te, rzems, Amerik, esam vai visi labi gados ar vju atmiu, un, rtos celdamies, biei nezinm kas ir par dienu. Bet k var aizmirst uzrakstto tai pat rakstto ievrojams urnalists, nav tik viegli saprotams. Mani tas tomr iepriecina, jo galu gal varbt es tik vaings nemaz neesmu. Ar tdu domu es saldinu savu gaitu un doos uz gultu cerb, k sapou par saskau nacionlistiem ar krieviem.

 

dzersietis
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA