LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Sākumlapa

 

 

 
Latvian Newspaper Laiks
  

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!

 

 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
·  ABONĒŠANA
·  SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
redakcija@laiks.us

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

 

2020

<--  1 2 ...  --> 

20.10.2020

 20.10.2020

 

 

 19.10.2020

 

Iesim roku rokā

No sirds novēlam Jums sekmīgu ALA kongresa darbu šajos neierastajos, pat dramatiskajos apstāk­ļos! Un kopā ar Jums esam patiesi gandarīti, ka spējāt ne vien neapstāties, bet gan ražīgi un pilnvērtīgi tur­pināt darbu, lai nākamgad drošu soli ieietu ALAs 70. darbības gadā!

 

Esam pateicīgi, ka ne vien neapsīka, bet pat nostip­ri­nājās sadarbība starp ALA un avīzi “Laiks”, par ALA valdes izpratni attiecībā uz preses nozīmi laikā, kad krīze plašsaziņas līdzekļu jomā kļuvusi drudīga, tā­­dējādi apdraudot sabied­rības pamatvērtības – brī­vību, demokrātiju, tiesis­kumu. Pateicoties Jūsu at­­balstam, brīvais un patie­sais vārds turpina skanēt arī latviešu valodā latviešu mājās Amerikā. To, cik tas ir nozīmīgi, apstiprina fakts, ka aizvadītā gada laikā “Laika” abonentu skaits nav samazinājies. 

 

Kopā esam paveikuši arī svarīgus gluži praktiskus darbus, kā, piemēram, da­­toru ziedojumu akciju Lat­­vijas trūcīgo ģimeņu bēr­niem vitāli svarīgākajā brīdī, kad Covid-19 pan­dēmija dēļ skolas pārgāja uz attālināto apmācību. Patei­coties ALA Kultūras fonda un Latvijas Kultūras ministrijas atbalstam, tapa plaša publikāciju kopa “Laikā” – “Trimdas archīvu mājup­ceļš”; ALA prioritāšu – Lik­teņdārza un Okupācijas muzeja darbības, kultūras norišu, Diasporas likuma iedzīvināšanas u.c. mūsu aktualitāšu atspoguļojums preses slejās. “Laika” žur­nā­listu devums ticis augstu novērtēts ar Latvijas Sabied­rības integrācijas fonda atbalstu, turklāt tā ietvarā par ALAs darbību un per­sonālijām stāstīts portālā latviesi.com, Eiropas lat­viešu avīzē “Brīvā Latvija” un “Latvijas Avīzē”. Patei­coties ar ALAs atbalstu iznākušajam tradicionā­la­jam “Laika Mākslas kalen­dāram” par ALA darbībām un lielo jubileju uzzinās ne vien Amerikas tautiešu, bet arī viņu draugu mājās.

 

Mūsu kopīgais darbs ir tā vērts, lai mēs to turpinātu. Paldies par atbalstu arī it visiem, kas atrod laiku un raksta mums, sniedz intervijas un informāciju! Īpašs paldies par suminājumiem un laba vēlējumiem “Laika” 70. gadskārtā!

 

Iesim roku rokā arī turp­māk, kopā celsim latviešu vārdu un garu! Lai mums veiksmīgs nākamais – Jūsu 70. gadskārtas gads!


Cieņā – Dace Rudzīte, “Laika” izdevēja,

Ligita Kovtuna, galvenā redaktore.

 Tauta bez robežām
18.10.2020

Laikā, kad pasaules uzmanība pievērsta Covid 19 pandēmijas “otrajam vilnim” un nu jau pavisam tuvajām prezidenta vēlēšanām ASV, mazāk ievēroti palikuši notikumi, kas citā brīdī atrastos ziņu virsrakstos. Viens no tādiem - bruņotais konflikts Kalnu Karabahā, faktiski kaŗš starp Armēniju un Azerbaidžānu.

Lasīt vairāk ...


Dāvana jubilejā
18.10.2020

Dzejnieces Ritas Gāles 95 gadu jubilejā pie lasītājiem nonācis apjomīgs un nozīmīgs izdevums – grāmata ”Saule pusdienā. Ritas Gāles dzeja un dzīve”. Literātūras pētnieces Dr. philol. Ingunas Daukstes-Silasproģes lietpratīgā sakārtojumā to izdevis apgāds ”Pētergailis”, parūpēdamies par skaistu un saviļņojošu notikumu latviešu literārajā dzīvē.

Lasīt vairāk ...


Virtuāls ALA 69. kongress
13.10.2020

23. - 24. oktobris

Lasīt vairāk ...


PBLA Izglītības padomes paziņojums presei
06.10.2020

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (PBLA IP) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) izsludina jaunu konkursu latviešu diasporas skolu atbalstam ārpus Eiropas 2020. gadā.

Lasīt vairāk ...


Eiropas vērtības netiks noniecinātas
06.10.2020

Eiropas Parlamenta četru lielāko politisko grupu līderu aicinājums Eiropas institūcijām

Lasīt vairāk ...


Diaspora un remigrācija: atziņas, pētījumi, secinājumi
21.07.2020

Remigranti, at­­grie­­žoties Latvijā, ne vienmēr psicholoģiski ir tam gatavi. Liels izaicinājums ir arī Latvijas sa­­biedrī­bas domāšanas veids, kas at­­šķiras no tā, kāds tas ir mītnes valstu (Lielbri­tanijas, Skan­dinā­vijas, Vācijas, ASV, Austrālijas) sa­­biedrībā. Remigranti gaida tā­­das sabiedrības kopīpašības kā, piemēram, lielāku savstar­pējo iz­­­­palīdzību, smaidošākas sejas, pieklājību publiskās vietās un sa­­biedriskajā transportā, sa­va vār­da turēšanu u.c. – kā savās biju­šajās mītnes zemēs.

Lasīt vairāk ...


Latviešu uzņēmums turpina strādāt Amerikā
21.07.2020

Amerikas vecākais upju tvaikonis “Belle of Luisville” Kentuki pavalstī sadarbojas ar Latviešu digitālā dizaina uzņēmumu

Lasīt vairāk ...


Valkas novadpētniecības mūzejs
02.06.2020

Valkas novadpētniecības mū­­zejā glabājas sekojoši trimdas ar­­chivāliju dāvinājumi: no 2004. līdz 2012. gadam Valdis un Lalita Muižnieki (ASV) mūzejam uz­­dāvināja 513 archivālijas par no­­vadnieku mākslinieku Sildegu ģi­­meni.

Lasīt vairāk ...


Medijpratība pret bailēm un neuzticēšanos (2
02.06.2020

Pasaulē un arī Latvijā, turpinoties Covid-19 pandēmijai un tās izraisītajai krizei, gan drukātajos medijos un televīzijas kanāļos, gan sociālajos tīklos turpina izplatīties dažādas teorijas par to, kāpēc un kā šis vīruss radies. Aizvien retāk gan izskan apgalvojumi, ka šāda vīrusa vispār nav un ka tā ir tikai parastā gripa, kas tiek izmantota kāda cilvēka vai cilvēku grupas interesēs.

Lasīt vairāk ...


Maira Reinberga arī pandēmijas laikā strādā
02.06.2020

Starp citiem visas Amerikas māksliniekiem iezīmējas arī Mai­ra Reinberga, dzimusi Lat­vijā. Māksliniece “Baroka pasāžu Nr. 4” veidojusi kā abstraktu darbu. Tajā viņa nespodri pelēkzilā fonā uz muslīna auduma spiedusi dzeltenus, oranžus un sar­kanīgus krāsu rakstus, spiedusi ar rokām. Tie reizē ar faktūrām kārtoti ritmiskā līniju un krās­laukumu mijā, radot gaišu, dzī­vespriecīgu noskaņu.

Lasīt vairāk ...


Par taisnību, patiesību un maldiem latviešu vēsturē (1
02.06.2020

Apgādā “Latvijas mediji”, kas speciālizējas apjomīgu un nopietnu vēstures grāmatu izdošanā, nā­cis klajā kārtējais pētnieciskas ievirzes darbs – mūsu Amerikas tautieša Ričarda Pļavnieka “Ap­­sū­dzības pret Viktoru Arāju un Latviešu drošības palīgpoliciju. Nacistu kolaboracionistu tiesas prāvas aukstā kaŗa laikā”.

Lasīt vairāk ...


14.04.2020

 

 

Cienījamie lasītāji, apmeklētāji, interesenti!

Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī mūsu redakcija pagaidām strādā:

PIRMDIENĀS 10 - 15

OTRDIENĀS 10 - 15

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet:

tālr. 67326761, mob. tālr. +37128388711

 

Laikraksta "Laiks" redakcija

apgāda "Laika grāmata" redakcija Grāmatu bezmaksas sūtījumi no Rīgas / FREE SHIPPING
13.04.2020

Apgāds Laika grāmata piedāvā iegādāties grāmatas par vēsturi un šodienu – lasīšanai laikā, kad jāpaliek mājās.

Lasīt vairāk ...


Pēc kara visi gudri
31.03.2020

Ir grūti, gandrīz neiespējami rakstīt. Nāk prātā teiciens - kad lielgabali runā, mūzas klusē. Daudzi esošo situāciju salīdzina ar karu. Tikai kas tas par karu, kurā ienaidnieks ir neredzams, nezināms un neizprotams?

Lasīt vairāk ...


Bailes un atbildība
17.03.2020

Sazvērestības teorijas ir vilinošs lauciņš, un, protams, saistībā ar koronavīrusu jeb Covid-19, iespējas skaidrot notiekošo ir gandrīz bezgalīgas. Kā vienmēr, sociālie tīkli ir kā sabiedrības spogulis, kuŗā labi var redzēt, ko mēs spējam redzēt un saprast un ko nepavisam nevēlamies uzzināt

Lasīt vairāk ...


Par 16. martu, Okupācijas muzeju un patiesu vēsturi (1
10.03.2020

Ritvars Jansons: “Sabiedriskajiem me­­di­jiem pašiem nāktos saprast, ka lielā uzmanība un interese, kas šobrīd pie­vērsta pagātnes tematikai, liecina, ka īpaši “neērtās” vēstures skaidrošana ir kļuvusi aktuāla. Objektīvs un saistošs, moderni vizualizēts vēstījums nāktu par labu kā sabiedrībai, tā pašiem me­­dijiem, no kuŗu satura nevajadzētu iz­­zust vēstures tematikai. Nāk jaunas pa­­audzes, kam jāstāsta. Mums, kas au­­guši okupētajā Latvijā, un jūsu la­­sītājiem trimdā daudz kas liekas paš­saprotams, bet jaunie to nesaprot. Viens mūsdienu jaunietis tiešām nespēj sa­­prast, kā bijis iespējams totālitārisms Latvijā. Tāpat kā to vēsturisko situāciju, ka Latvijā bijušas divas okupācijas."

Lasīt vairāk ...


Baltijas paradoksi
25.02.2020

Bet varbūt vislielākais Baltijas valstu paradokss ir formālo sasniegumu neatbilstība ar pašu iedzīvotāju vērtējumu. Uz pasaules fona Igaunija, Latvija un Lietuva ir izcils veiksmes stāsts ‒ izrāvušās no Padomju Savienības, atguvušas neatkarību, iestājušās NATO un Eiropas Savienībā, pievienojušās eirozonai. Un tomēr cilvēki aizbrauc

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Iepriekšējie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Līce (1)
Arhīvs
2020 (27)   
2019 (45)   
2018 (50)   
2017 (16)   
2016 (2)   
2015 (6)   
2014 (11)   
2013 (9)   
2012 (38)   
2011 (46)   
2010 (13)