LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

18307

XIV latvieu Dziesmu svtku Kanad rcbas komitejas aicinjums
Apskatt komentrus (0)


11.10.2011


 

XIV latvieu Dziesmu svtku Kanad rcbas komitejas aicinjums

 

Dziesmu pinu, deju pinu,

Latvju tautas vainag.

 

XIV latvieu Dziesmu svtku Kanad rcbas komiteja un Kanadas dziesmu svtku rkotju saime aicina latvieus uz svtkiem, kui 2014. gad  no 3. ldz 6. jlijam notiks Hamilton.

 

Vainags ir sens latvieu simbols, ko pinam un liekam galv ne tikai Jos.  Savtais lapu vai ziedu vainags ir saules, dabas, skaistuma un spka simbols.  Aplis tpat k Dziesmu svtki vieno visas pasaules tautieus, tie vieno paaudzes, vieno ms draudzb, doms, mros un cerbs.  Psim dziesmas un dejas kultras bagtbu vainag, kas vienos un pasargs msu visdrgko mantojumu.

 

Izsludinm XIV latvieu Dziesmu svtku Kanad simbola konkursu. Vlamies, lai Dziesmu svtku emblma vizuli atspoguotu vrdos izteikto.  

 

Latvieu mkslinieki neatkargi no vecuma un dzvesvietas aicinti atstt Dziesmu svtku emblmu, ievrojot nordjumus.  Konkursa noteikumi ir  svtku mjaslap:

http://www.latviansongfest.com/2014/anketa.pdf

http://www.latviansongfest.com/2014/noteikumi.pdf

http://www.latviansongfest.com/2014/rules.pdf

 

Godalga par izraudzto logotipu ir 500 Kanadas dolaru, un tas  ks par oficilo XIV latvieu dziesmu svtku Kanad emblmu.  Pieteikuma termi   2011. gada 30. novembris. 

 

Nebt nav par agru sav kalendr ierakstt svtku datumus. Viesmlgie Hamiltonas latviei un Dziesmu svtku rcbas komitejas loceki  ir priecgi par iespju atkal aicint  tautieus no visas pasaules uz  svtkiem Kanad 2014. gad.

 

XIV latvieu Dziesmu svtku Kanad

rcbas komitejas viceprieksdis

Juris eni
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA