LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

17116

Dzied' pati savu dziesmu, sveu zemi staigdama...
Apskatt komentrus (0)


24.08.2011


 

Dzied' pati  savu  dziesmu,  sveu  zemi  staigdama...

 

3X3 nometu norises ASV un citur ir kuvuas par tradiciju latvieu imeu izgltbas un kultras dzv.  Valsts, kur ir koncentrjus visvairk latvieu imeu, aizvadtajos gados daudziem, piedaloties 3X3 nometns, ir tikuas radtas iespjas apmeklt interesantas un izgltojoas nodarbbas. Latvisko imeu stiprinana, latvisks vienotbas un izgltoanas veicinana ir paskuma uzdevums, tradicija Gaezer turpins jau 30 gadus.  Gaezera 3X3 nometnes dalbnieku skaits ogad ir sasniedzis skaitli 170. Visu paaudu interesenti ir tikui iesaistti populrajs ievirzs par dadiem tematiem, kur dalbnieku nodarbbm ik gadus tiek izraudzti interesanti un zinoi vieslektori no ASV, Kanadas un Latvijas.       

 

Nometni Gaezer ogad vadja mam nenogursto Maija Zaeska no Mineapoles. Via nometnes darb piedals jau kop 1981. gada. Ar ogad, no 7. ldz 13. augustam, via pulcjusi ap sevi tikpat nenogurstous audis - tautas daiamatniekus rotu un keramikas izveid, stikla, koka, auduma un das apstrd, tautas mzius un kultras pazinjus, poltologus, litertus, aizgjuo latvieu paaudu tikuma pra izzintjus, Maijas Zaeskas sekmes Gaezera 3X3 nometnes vadb neizpalika ar oreiz. Nedas laik, vien no skaistkajm vietm Miiganas pavalst, kur atrodas latvieu centrs Gaezers, latvieu paaudu sadarbba bija spraiga un vienota.

 

Dzidra Tropa
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA