LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

16919

ska kofer.....
Apskatt komentrus (0)


17.08.2011ska kofer.....

 

Sv. Ja draudzes Toronto lauku paum Saulaine ogad  jlij katrs atcerjs kaut ko citu. Tpc Larisas Enzelias-Kaias izdomtie atmiu zari, Saulaines nometnes 60 gadu jubilejas sarkojum 10. jlij bija tik oti jauki. Larisa bija piestiprinjusi koka zarus ap visu, t saucamo kiosku, kas jau gadu desmitiem Saulaines pagalm lepni sagaida viesus. Ciemii, k anonmi, t nordot vrdus, uz papes etrstiem uzrakstja savas mks atmias par Saulaini.  Uzraksttais tad tika iekrts saitt pie zariem. Pa gabalu skatoties, daudzs balts zmtes plivinjs vj k mazu, baltu putnu sprni.

 

 

Mkslas nodarbbu vadtja Aina Tilupa sav "Zemes lod"

 

 

Vairk lasiet laikrakst Laiks (Nr. 32, 18. lpp.)
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA