LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

16526

ovasar veiksmgi turpins Gaezera mcbu un atptas programmas
Apskatt komentrus (0)


27.07.2011


Attl:Gaezera brnu nometnes 1. posms ar audzintjiem un direktori Ivetu Eilandi ( pdj rind, pirm no kr. puses )

 

ovasar veiksmgi turpins Gaezera mcbu un atptas programmas

 

Rit saulaina un joprojm karsta vasara Ziemeamerikas latvieu izgltbas un kultras centr Gaezers.  Ir dienas, kad apkrtj gaisa temperatras rdtja autria pietuvojas visos iepriekjos gados reistrt siltuma augstkajai atzmei. Briem tas sagd rpes pat atptniekiem, kas ir iecienjui o, meiem un deiem bagto apvidu, nemaz nerunjot par mazajiem nometotjiem un Gaezera sagatavoanas skolas (GSS) audzkiem. Svelmainajs vasaras diens viiem nemaz nav tik vienkri sdt zinmu laika sprdi, koncentrjoties uzdotajam praktiskajam darbam, klausties skolotjas ststjum, vai ar sportojot no brnu apmetnm netlaj futbola laukum. Daa no nodarbbm tiek virztas rta un vlkajs pcpusdienas stunds. Gaezera mcbu un atptas programmu vadtji ik dienas rpjas, lai Gaezer ikvienam pc iespjas tiktu sagdti labi apstki.  Un,kas gan karst vasaras dien atsvaidzina labk, k ezera dzidrie dei! Vismaz reizi dien veldze ezer paldz jaunkajiem un vidj vecuma Gaezera brnu nometnes  (GBN) dalbniekiem. dens draiskulbas, sportisks spkoans virves vilkan un citas sporta sples pludmales smilainaj krast attsta brnu fizisks iemas un atjautbu. 

 

Gaezera sagatavoanas skolas (GSS) pirms plsmas audzki ar audzintjiem, skolotjiem un GSS przinm

 

Pirmajs divs Gaezera  programmas neds laiku interesanti un saturgi ir aizvadjui GBN pirmo posmu nometotji  un ar Gaezera sagatavoanas skolas (GSS) audzki.  Bez programmu ietvaros gt, ir tikuas nostiprintas iepriekjos gados Gaezer gts draudzbas un rastas ar jaunas.  GBN direktore Iveta Eilande un vias pakautb esoie nometnes audzintji ir centuies dart visu, lai brni un ar viu vecki btu apmierinti ar ldz im sniegto nometnes pirm posma 55 brniem. 

 

GSS audzki divu nedu uzturans laik Gaezera mcbu programmas pirmaj plsm pieredzjuu skolotju vadb ir apguvui visu nepiecieamo, lai nkamgad vartu turpint mcbu programmu.  Daai no viiem nkam vasara bs pdj, lai pc tam tie mcbas turpintu nkamaj pakp  Gaezera vasaras vidusskol(GVV).  Pc GVV/GSS vadbas prkrtojumiem gada skum vasara ir nopietna prbaude GSS darb pieredzjum, bet no gada skuma par GSS darba un administratvajm przinm nozmtajm Andrai Spolai un  Guntai Brdai (Beard).  Ir patkami, ka jau odien GSS 1. posma audzki un viu vecki ar atzinbu izsaks par Andras un Guntas, k ar prjo GSS skolotju veikumu pirmajs mcbu neds. 

 

Gaezera vasara turpins, un ms visus sagaida vl daudz interesantu notikumu.

 

V.T.  Garezer

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA