LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Vai Latgale ir Latgale?
Apskatt komentrus (0)


05.10.2011


 

Vai Latgale ir Latgale?

 

Laik Nr.36. Dainis Mjartns iztirz 11. Saeimas vlanu rezulttus Latgales apgabal. Mjartna kungs nav mis vr vienu nopietnu apstkli. Proti: vairki, varbt latviskkie Latgales pagasti, pc pdjm administrtvm prmaim ir ieskaitti Zemgal vai Vidzem.

 

Krustpils novads ar pieciem pagastiem uz austrumiem no Krustpils, tiek ieskaitts Zemgal. Vairk k 49% no Krustpils novada iedzvotjiem piedaljs vlans, 17% balsoja par krievu Saskaas Centru.

 

Vl vairk ir ieguvusi Vidzeme, kuai pievienots Varaknu novads, kas ir vl uz austrumiem no Krustpils novada. Ap 60% no varaknieiem piedaljs vlans, ap 9% balsojot par Saskaas Centru. Ar Lubnas novads ir ieskaitts Vidzem. Tikai 5% no lubnieiem balsoja par krievu Saskaas Centru. Vidzemes, Madonas novads ir ieguvis no Latgales Barkavas pagastu, kur 7% balsoja par Saskaas Centru, un audonas pagastu ar 6% krievu Saskaas Centra simpatiztjiem. Ir vl dai ziemerietumu Latgales pagasti kas ir ieskaitti Vidzem.

 

K redzams, man Latgal, kur ietilpst Krustpils, Varaknu, Lubnas novadi un atsevii ziemerietumu pagasti, ir daudz latvieu, kas piedaljs 11. Saeimas vlans un nebalsoja par krievu Saskaas Centru, kas vis Latvij ieguva 28% no balsm.

 

Btu interesanti ja Laiks publictu Latgales, Vidzemes un Zemgales kartes ar mintm administratvm prmaim. Dertu citas prmaias kas atsttu Krustpils, Varaknu un Lubnas novadus un mintos pagastus Latgal, kur tie ieders. Varbt Daugavpils novadu piegriest Zemgalei un Zilupi Ventspilij.

 

Prof. Eugenijs Pos
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA