LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Vai jauni poltiskie li?
Apskatt komentrus (0)


05.10.2011


 

Vai jauni poltiskie li?

 

Ar savu koetanu (tagad gan ne vairs ar koetanu, bet jau cie sadraudzb ar Saskaas centru), Valdis Zatlers ir pievienojies poltisko lu kompanijai. Vai tikai pats pievienojies jeb vai ar visu savu partiju, to rds tuvks dienas. Ir tomr cerba, ka Zatlera Reformu partij (ZRP) nav tikai akli Zatleram sekojoi cilvki.

 

Pagjuais priekvlanu laiks vl lieku reizi pierdja, ka latvieu vltjs necik daudz nedom, bet gan akli seko kdas avantristu grupas pirms vlanm radtas partijas saukiem. Tas, protams, neattiecas uz visiem vltjiem. Tpat ar kdaina btu dau poltiu kdreiz izteikt defincija, ka latvieu tauta ir mue. Bet, ka taut ir daudz muu, tas gan ir tiesa. Pie muiem un ar pie sliiem pieskaitmi ar tie, kui parasti vispr nebalso. Bet krievvalodgie gan balso vairk, un ar to ar daudz kas ir izskaidrojams.

 

Nav gan sti saprotams, vai ZRP un SC sadraudzba ir radusies momentni vai dziu un grtu prdomu rezultt. Atstt rpus valdbas veidoanas Saskaas centru  tau bija vieng iespja promaskaviski orienttiem krievvalodgajiem ierdt viu vietu odienas eiropiskaj Latvij.

 

Ir viedoklis, ka krievu (krievvalodgo) ir daudz un ar viiem tomr btu jrins. Bet kpc jrins, ja vii ar mums nerins? Un kpc viu ir tik daudz? T esot vsture? Tam visam vl ir prk daudz dzvu liecinieku, lai t btu tikai vsture. tema ir lielas polemikas vrta, bet aj saj rakst runa nav par to. Ar SC vartu runt, ja tie btu tie krievi, kdi bija msu valsts pirmajos 20 pastvanas gados. Bet odien vest sarunas par valdbas veidoanu ar partiju, kas ir noslgusi sadarbbas lgumu ar reakcionru, msu valstij naidgu Krievijas partiju ir vairk nek nesaprotami. Tas patiesb ir Latvijas valsts neatkarbas beigu skums.

 

SC vadba neatzst okupcijas faktu. Mums vairs neesot okupantu? Bet tie, kas iesooja Latvij ar ieroiem roks un vl ir dzvi, neesot okupanti? Prk daudz vl ir to, kas sevi uzskata par uzvartjiem un msu zemes iekaotjiem. Bet vai tad kds odienas krievus sauc par okupantiem? Tas ir viu pau izdomjums. Tas atgdina kai, ko tikai tur aiz astes un nemaz nerausta, bet vi raujas un brc.

 

Bet ms tikai piekpjamies un piekpjamies. Tikai pa spalvai. Tikai pa spalvai. Vai t ms ceram izdzvot? Prk riebga un drga cena.

 

Pirms dam dienm klausoties kdreizj Valsts prezidenta Gunta Ulmaa spriedelanu par to, ka tikai sadraudzb ar SC Latvija var cert uz augupeju, krtjo reizi bija jnopas par to, ka di cilvki kdreiz ir vadjui msu valsti, un vlreiz jdom, ka jau pa skum daudz kas ir bija salaists grst - it k valsts atjaunoanas vrd. Vai t tas tiem bija, to ms redzam ar odien.

 

 I. Knais
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA