LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Vl par Eslingu, Kuldgu un citiem vietvrdiem
Apskatt komentrus (1)


17.08.2011


 

Vl par Eslingu, Kuldgu un citiem vietvrdiem

 

Vciei 13. gadsimt Latvij rakstos ieviesa vciskus vietu nosaukumus. Tiem ldzs pastvja latvieu valod lietoti nosaukumi, kui atrs no vciskajiem. Goldingen vciski, Kuldga latviski. Var jau mint vl daudzus citus piemrus: Dondangen Dundaga; Amboten Embte; Katzdangen Kazdanga; Sassmacken Sasmaka; Tadaiken Tadaii; Mesothen Meotne, Wainoden Vaiode utt.

 

Latviei nebt nepievienoja vcu vrdam galotni Goldigen-a, ar kalnus Alpen nesauc Alpeni, bet gan Alpi.

 

Prof. Ernesta Bleses vardnc, kas iznca Rg 1939. gad, ir Flrdinga,  Gepinga, Getinga, Kisinga, Saksija, Tringa (ne Tringena). Indoeiropieu valods lietvrdiem, kam ir lokmas galotnes, vrdus atvasinot, galones maina, nevis iepriekjai galotnei pievieno vl vienu galotni, k  izdarts ar Eslingu (Esling-en-a).

 

T vien iet, ka laikraksta abonenti rakstus krtgi neizlasa. Tpc atkrtou jau iepriek rakstto: ,,Ja vrds Eslingena ir kda pastvjua vsturiska latvieu nosaukuma dokumentta daa, tas ai nosaukum btu atstjams. Bet ografiskajam pilstas nosaukuma veidojumam Eslinga latvieu valod ir vairku gadsimtu tradicijas. Ts nevajadztu maint.

 

Turklt kdas labot nekad nav par vlu.

 

Jpiebilst, ka vietvrdu nosaukumi nebt nav jmekl Nacionls bibliotkas Retumu noda, tie atrodami vairks msdienu vrdncs, ar tmekl.  Nez vai vajadztu teikt, ka nosaukumi ir ,,pieejami; tas ir burtisks tulkojums no vcu valodas zugnglich vai krievu подходимый.  Biei redzta ar vrdkopa ,,bietes pieejamas.  Labk teikt, ka bietes ir noprkamas vai bietes var iegdties. Mu dzvo, mu mcies.

 

Astra Moora
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA