LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Cerbas stari
Apskatt komentrus (0)


20.07.2011


 

Cerbas stari

 

Nesen savam pasaierim teicu, ka auto stvviet msu auto bs viegli atrodams pc  partijas Jaunais laiks uzlmes uz aizmugures loga. ,,Jaunais laiks! Ko tad Jaunais laiks savas valdanas laik izdarjis? pasaieris prsteigts iesaucs. Toreiz saruna pavrss cit virzien, auto bijm atradui, bet atbilde ir prk svarga, lai to aizmirstu, jo tuvojas jaunas Saeimas vlanas.

 

Jaunais laiks ministru prezidenta Vala Dombrovska vadb, gan minorittes valdbas  sastv,  nostabilizja Latvijas valsts saimniecbu, kas bija bankrota priek, un par to viu Eiropas Savienb apbrnoja, pai  Vcijas kanclere Merkele. Latvijas saimniecba skusi pamazm atkopties no samniecisks krizes, kamr citas ES valstis, piemram, Grieija, Portugle, Italija, rija un pat Vcija vl cns ar krizes sekm.

 

Pc pirms Jaun laika Demografijas padomes sdes ministru prezidents V. Dombrovskis teicis, ka pc ekonomisks krizes prvaranas valdbai jdom par valstij ne mazk svargo demografijas uzlaboanu.  Ttad beidzot Latvijai ir valdba, kas vlas strdt valsts lab un pierdjusi, ka spj to dart.

 

Svargi nkams Saeimas vlans balsot par to partiju vai grupjumu, kua sastv ir Jaunais laiks un Valdis Dombrovskis, bet pirms tam  absolti svargi balsot par 10. Saeimas atlaianu, jo tikai tdjdi vars atbrvoties no valsts un tautas nodevjiem.

 

 Arnolds Tolks 

 Melburn
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA