LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Krlis Ulmanis nebija dikttors!
Apskatt komentrus (0)


13.07.2011


 

Krlis Ulmanis nebija dikttors!

 

Publicists Krlis Streips vairkkrt ( Nr. 16 un Nr. 22) prezidentu Krli Ulmani sauc par dikttoru.

 

Kra Ulmaa valdba kop 1934. gada bija autokratija, bet t bija tlu no dikttras. Var jautt,  kpc K. Ulmanis 1934. gada 15.maij atlaida Saeimu un ieviesa autokratisko iekrtu. Atbilde ir vienkra, ja skatm, kds bija 1931. gad ievlts Saeimas sastvs. Bija prstvtas 27 dadas partijas un grupas. Lielks bija Socildemokratu strdnieku partija ar 21 deputtu, Zemnieku savienba ar 14, Kristgie zemnieki un katoi - 8, Kreis strdniecba un darba zemniecba (komnisti) - 6, Demokratiskais cents - 6, Jaunsaimnieku un skgruntnieku partija -7, Latgales progresvo zemnieku apvienba - 5, Vcu baltieu partija -5, tad divi grupjumi katrs ar 3, pieci grupjumi katrs ar 2 un divpadsmit grupjumi katrs ar vienu deputtu. odienas valod t btu privtizta demokratija.

 

Latvijas vlanu likums to atva, un liela daa toreizjo poltiku, tpat k tagad, vairk rpjs par personiskajm interesm un mazk par valsts un tautas interesm un nepiekrita domai maint vlanu likumu.

Lai Latvij btu darboties spjga valdba, Krlis Ulmanis  sadarbb ar Aizsargu organizciju un armijas vadbu nakt uz 1934. gada 15. maiju izdarja apvrsumu, atlaida Saeimu un prma varu valst. Tas notika bez asins izlieanas un gandrz bez neviena aviena. Teica, ka Strdnieku sporta savienbas (SSS) prieknieks Bruno Kalni, kad viu nca aizturt, esot ievis griestos. Tas laikam ar bija viengais aviens apvrsuma laik.

 

Ar to tad sks t sauktie Ulmaa laiki un Latvijas uzplaukums. Lauksaimnieki audzja t saukts bkona ckas, bkonu eksportja uz Lielbritaniju.  Latvijas sviests pasaules tirg sacents ar Dnijas sviestu. Tika remonttas un celtas jaunas skolas.

 

Rg pie Apgabaltiesas kas uzcla Tiesu pili, Iekrg Finanu ministriju un blakus Pulvetornim jauno Kaa mzeja ku. Tie ir tikai dai piemri. Var jau debatt, vai laba autokratija ir labka par sliktu demokratiju. Visu to prtrauca komnistu okupcija 1940. gada 17. jnij.

 

Ja K. Ulmanim vartu ko prmest, tad kapc vi neizdarja prmaias vlanu likum un nesarkoja vlanas, via partija - Zemnieku savienba noteikti btu dabjusi vairkumu.

 

K. Streips ar raksta, ka vi K. Ulmani nevarot uzskatt par prezidentu. Bet uz k tad balstjs visa msu trimda - uz Kra Ulmaa valdbas izdotm specilm pilnvarm stiem - Krlim Zariam London un Alfredam Blmanim Vaington.

 

Nobeigum man viens lgums Krlim Streipam, ldzu, nesauciet ms, Kra Ulmaa cientjus, par faniem. Ms neesam nekdi fani, ms esam veci cilvki, kui auga un izgltojs tiem brvs un neatkargs Latvijas laik un pai piedzvoja un redzja, ko nozm Ulmaa laiki Latvijai.

 

Harijs Valdmanis

Oslo
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA