LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Par Konfciju un buruzisko nacionlismu
Apskatt komentrus (0)


06.07.2011


 

Par Konfciju un buruzisko nacionlismu

 

Konfcijs esot teicis: ,,Ir grti atrast melnu kai tum istab, it sevii,  ja via tur nav. Teiktais ir aforisms  litertras veids, kur tlojum var saskatt prnestu nozmi. Tpat k mklas, ar aforisma nozme ir juzmin, un vrdi jpielgo domai. Laika 23. numura lastju vstuu noda Konfcijs sasaistts ar latviskumu, tautiskumu, patriotismu un nacionlismu. Padomju okupcijas laik os etrus pdjos mdza saukt par ,,buruzisko nacionlismu. Tas bija slikts, pret to bija jcns. Jautjums ir vai cu pret ,,buruzisko nacionlismu vairs nevajadztu piemint, nevajadztu par to runt un celt gaism. Atcersimies, ka bijuie padomjlaika vstures skolotji un bijus nmekltra vl tagad, 20 gadus pc neatkarbas atjaunoanas cnjs pret Latvijas vstures k atsevia priekmeta mcanu Latvijas skols.  T bija ca pret latviskumu un nacionlismu un savas tautas, tvzemes un valodas mlanu. Latvijas padomju skols vstures klass td neiemcja, ka, skot ar tautas atmodas laiku, latvieu valoda no zemnieku un ku valodas kuva par koptu litertras un zintnes valodu, kas spjga augt un attstties pati savu likumu robes un ir vai nu ldzvrtga vai pat vrtgka lokanuma zi par vienu otru citvalodu..

 

Redzams, ka ca pret ,,buruzisko nacionlismu Latvij bijusi oti sekmga un atstjusi dzias pdas. T atstjusi pdas pat msu jaunievlt valsts prezidenta latvieu valod. Tauta ir pamanjusi, ka prezidents run oti kdain, neliterr, kropl, nekopt latvieu valod. Par to lasjm Latvijas tmeka komentros, kur starp citu ieteikts prezidentam steidzgi meklt labu latvieu valodas skolotju.

 

Esmu pamanjusi, ka Konfcija pieminto  tumo istabu un melno kau Latvij ir vl atliku likm. Vai nebtu laiks dedzgk pacensties tums istabas apgaismot un melnos kaus atrast un pardt? Godgums un msu nkotnes lab.

 

Lija Brauna Kalifornij
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA