LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Atbild Aivars Slucis
Apskatt komentrus (0)


20.04.2011


 

Atbild Aivars Slucis

 

Laikraksta 9. 16. apra numur publicta gaa Kra Streipa kritika par manu pdjo rakstu, kas bija publicts laikrakst Diena 30. mart un laikrakst Latvijas Avze31. mart. Kritika ir gaka nek raksts. T ir ar vja, es pats btu varjis uzrakstt labku. K. Streips komentjis tikai vienu dau no mana raksta. Kritika ir ar maldinoa. lesers tau ir krievs, un ir ar pareizticgie latviei. Lai lastji pai izlasa manu rakstu un vrt Streipa rakstu.

 

Aivars Slucis

 

No redakcijas.

 

Prpublict minto A. Slua rakstu neuzskatm par lietdergu, to var izlast ar abu minto laikrakstu tmeka versij. Par A. Slua apgalvojumu attiecb uz Ainra lesera tautbu mums nav ne ziu par to, ne ar vajadzbas to zint.

 

No K. Streipa

 

Pirmkrt, Ainrs lesers visos kandidta dokumentos ailt tautba ir atzmjis vrdu latvietis. Nezinu, kur Slua kungs ir izrvis domu, ka lesers ir krievs, tau bet par pam zinanm Latvijas poltik tas neliecina. Otrkrt, k jau tas mdz bt raksturgi tiem, kui vlas brkt, vi nav atradis par vajadzgu atbildt uz komentr uzdotajiem jautjumiem. Ja Aivars Slucis vlas pats par savu sacerjumu uzrakstt labku kritiku, tad laipni ldzu, - konkrti, atbildot uz diem jautjumiem: ko Latvijai nozmtu lielks Krievijas pavalstnieku skaits? Kas notiktu, ja Latvij iedzvotju skaits piepei  saruktu par 20-30 procentiem? Un kas viam ir sakms par to, ka pilngi viss teikans lielaj poltik kop Latvijas neatkarbas atjaunoanas vienmr bijui ar komentr mintajiem pris izmumiem, latviei un tikai latviei?

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA