LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Ldzu paskaidrot!
Apskatt komentrus (0)


20.04.2011


 

Ldzu paskaidrot!

 

Laikraksta 19.- 25. februa numura 4. lappus ievietota intervija ar Mru Zlti: ,,Man patk darboties uz pilnu klapi.

 

Dzejniece jau nu gan varja izteikties  dzejiskk. Ko nozm ,,darboties uz pilnu klapi?  K tds teiciens radies?

 

Pirmo reizi tdu dzirdu!

 

Krlis fers,

Elmonte, Jaunmeksik

 

No redakcijas.

 

Jteic, Latvij teiciens uz pilnu klapi ir diezgan plai lietots sarunvalod. To lieto, vloties pateikt, ka kaut kas notiek ar pilnu spku. Teiciens radies laikos, kad laukos darbojs kumanas, un tm bija tda detaa, kas saucs klape (aizkars, durtias, vks). Tai veoties ciet un va, kumanas jauda samazinjs vai palielinjs. Ja klape va, kulana notika uz pilnu klapi.

 

Vai zint, ko nozm teiciens viss tvaiks svilp? To lieto, tlaini izsakoties par darboanos tukgait.

 

Redakcija labprt publictu lastju iesttus interesantus un retk lietotus teicienus, kas bagtina valodas garu.

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA