LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

A. Liepi: Runsim pa latviski. Cieti!
Apskatt komentrus (0)


09.03.2011


 

Agris Liepi, mkslinieks

 

A.  Liepi: Runsim pa latviski. Cieti!

Var runt latvieu vrdiem un tomr izteikt krievu valodas intonciju

 

Es apemos pilngi Prkonu aizliegt un par savas tautas nodevju palikt. Paldzt tautas varous samaitt, e sveas ticbas mctjus ievest, tautieus pierunt sveiniekiem klaust, kaut un dedzint tos, kas turas pretim, visprju verdzbu beidzot e ievest. (Kangara soljums Lkcepurem.)

 

Mans vectvs piedzima aizpagju gadsimta beigs un brnb uz savas das izbaudja carisks Krievijas prkrievoanas poltiku. Ja skol runja inorodcu valod, tad kakl uzkra dlti un telpas str bija js uz ceiem kalttos ziros. rpus mcbu iestdes plets latviska zemnieku vide, tpc tautas dvseli skol nesalauza un vlk no s paaudzes izauga strlnieki. Ikdienas valodas lietoan prkrievoanas minjumi tomr savas pdas atstja visu mu vectvs taisnlea linelu sauca par triugoiku un tju par aju.

 

Vsturnieks Inesis Feldmanis ststa par odienas Krievijas humnitrs ietekmes poltiku, kuas mris ir reintegrt bijus PSRS telpu Krievijas informtvaj, poltiskaj un kultras telp. Latvij ts galvenais uzdevums ir nodroint Latvijas iedzvotju identittes maiu par labu Krievijai. Latvijai jtop daudz krieviskkai, nek t ir pareiz. K redzams, vilks spalvu met, bet tikumu ne.

 

Prkrievoties var dadi. Vislabk, ja pai, neviena nepiespiesti. It k lnm, mazpamaztim, solti pa soltim. Caurm dienm skatoties Krievijas serilus, klausoties Krievijas hitus, baudot Krievijas humora raidjumus. Citiem vrdiem sakot dzvojot krievu valodas informtvaj telp.

 

Katrai valodai ir savs neatkrtojams arms, savs skanjums. Pat neprotot neviena vrda, nrviens nesajauks nieu valodas pkstgo, uz augu pasviesto tecjumu ar franu valodas aizdegunes "r" skaas mksto velanos. Katr ml vrdi teikum krtojas citdi. Vadot dzvi citas valsts informtvaj telp, sveais nemanot pielp. Pieep un iesakojas, ldz kst par normu. "Jnis ir pie sevis. Mirklti uzgaidiet, vi tikai izdars vienu zvanu. Uzvilks kurtku un, koroe, pc tam ms dosimies tipa pusdiens." Daa vrdu ir glui vienkri premti no krievu valodas, tos viegli pazstam. Bet var ar runt latvieu vrdiem un tomr izteikt krievu valodas intonciju. lesers cieti! Ministri iznes jautjumu uz sdi. Valoda lnm zaud savu identitti un pieem citu. Nezinot ne vrda latviski, no malas izklauss, ka skan krievu valoda!

 

Ilgstoi mcoties citas valsts informtvaj telp, mains ar uzvedbas normas. Reiz ar interesi vroju kdu kollgu reklmas nodaas darbinieku. Sarunjoties ar klientiem, via esti un mmika bija k ameriku serilos noskatta. Vlk uzzinju, ka vrietis desmit gadus strdjis Amerik un tagad atgriezies Latvij. Ar laiku jocgie esti pazuda, un vi atkal pltjs ar rokm k normls latvietis. Vakar noskatos televzij par velti transltos Krievijas serilus. Sasisto lukturu ielas, mentu karus, nau rau, ekstrasensus utt. Eju pa Brvbas ielu un vroju plaktu stabus. Ar viesizrdm ms apsdis Galkins, Oksana Bilera, grupa Kontra un Belamorkanal, k ar citi Krievijas estrdes spdeki.

 

Citu dienu vroju jaunieus iels. Latvieu puiu grupia, kur stv, tur spauj vai nomet izsmi. Rokas das jaku kabats sabzui, nez par ko skai zviedz. T nav latvieiem raksturg labestg apcelans vai uz zoba pavilkana, gais jtama vulgritte, agresvitte, baustgs skaums. Krievu anekdoti, lamuvrdi tpat. Iezvans mobilais telefons, melodija pazstama par zaiem, kui in zli. Krieviska vide, tik pazstama un ma no padomju laikiem. Savj, pc divdesmit gadiem vl aizvien savj. Savj paaudzei, kua ir izaugusi neatkarg Latvij

 

Sargsim un kopsim savu valodu, nepiesrosim to un neausim noniecint. Beigsim mocties mazvrtbas kompleksos par msu it k necilo valodu. No augstm tribnm tiek borts par krievu valodas aizlaicgumu, pret kuu jizturas ar atbilstgu cieu un bijbu. Pret jebkuu alodu jizturas piekljgi, tomr apzinsimies, ka latvieu valoda ir pulka senka, pc daudzu valodnieku domm, baltu valodas ir veckas par sanskrita valodu. Savukrt krievu mle ir viena no jaunkajm. (Izclums msu red.)

 

Patursim prt vieng vieta pasaul, kur ilgtermi latviei var kopt savu valodu un veidot latvisku vidi, ir Latvija. Citas vienkri nav.

 

(Pc Latvijas Avzes)
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA