LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Nopietnba staj viet
Apskatt komentrus (0)


09.02.2011


 

Nopietnba staj viet

 

Vienmr ar lielu interesi izlasu Kra Streipa krtjos tekstus Laik, bet oreiz (Laiks, nr.3, 2011.g. 15. 21. janv.) autora dzlg pazoboans par msu valsts augstko amatpersonu Latvijas Valsts prezidenta un Ministru prezidenta Jaungada uzrunm Latvijas Televzij mani Amerikas latvieti ne tik vien izbrnja, bet pat man iedzla.

 

It k atsaukdamies uz citu gudrinieku spriedumiem, autors vpsn par Ministru prezidenta ortora dotumu trkumu aizstanu ar im gadjumam nepiemrotu nopietnbu un faktu izklstiem, bet Valsts prezidenta uzrunai pat mkslgi pielgo divdomgus domas tulkojumus! Un tas viss nopietnbas kliedanai! Vai tad, jauno gadu sagaidot, k noska, t paustajs doms vienmr jpakaujas kdam neraksttam jautrbas likumam? Manuprt, nopietnba smagos un nopietnos laikosgadmij ir staj viet.

 

Eleonora turma

ujork
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA