LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Vstule no Velsas. Latvijas pieminanas laiks
Apskatt komentrus (0)


17.11.2010


Vstule no Velsas

 

Latvijas pieminanas laiks

 

Nkam gada 26. februr bs pagjui 20 gadi, kop darbojas Velsas Baltijas sabiedrba (VBS). Ts prieksdis ir Latvijas Goda konsuls Vels Andris Tauri. Via darbu aktvi atbalsta kundze Anna (Ann), velsiete. Veci vientunieki tiek pai ievroti. Labas attiecbas izveidotas ar velsieiem un citu tautu grupm, kas dzvo Vels.

 

20. jnij VBS bija aicinta Drza svtkos, ko svinja Krdifas norvu kopa. Dai no mums piema o aicinjumu. Ieradmies skaist, saulain drz Krdifas apstdjumu rajon. Norvi ms uzma oti viesmlgi. Ms iepazinmies, trzjm, sdjm saul un mielojmies. Viiem vasaras saulgrieos ir Ana (Hans) diena. Tas jau vrda sakn ir Jnim radinieks. Ar norvi ir indoeiropiei. Mums ir kopja senatne.

 

25. jlij VBS sanksm viesojs latvieu mksliniece Alse Piebalga. Via ir mkslas lektore (senior Lecturer in Fine Arts) Velsas universitt uport (Newport). Vias nozare ir jauna mkslas vide, ko sauc par jaukteno mkslu (Hybrid Art), jo, iestudjot izstdtos veidojumus (installations), tiek izmantoti dadi izteiksmes veidi, ar liel mr technoloija.

 

Klaustjiem videofilm tika pardti dai Alses Piebalgas darba paraugi. Bija redzama dejas un citu kustbu mijiedarbe ar technoloiju. Mksliniece joprojm stud un pt o mkslas formu un sav run minja daudzus citus mksliniekus un ar fainomenoloijas filozofus, kas strd ar jaukteno mkslu. Austrlij esot mkslas laboratorija Simbiotika A, kas pt technoloiju k cilvka pieredzes paplainjumu.

 

T k visa cilvce ir pakauta ai pieredzei,  nav grti saprast, ka var runt par simbiozi ar technoloiju. Klaustjiem bija ar interesanti dzirdt daas blakus piezmes par Alses Piebalgas dzvi. Via esot prgalvgu sportu (extreme sports) entuziaste un priecjas, cik labi dzvot Vels, kur stvas klintis alpnisma sportam ir gandrz vai durvju priek, tpat ar jra dens sportam.

 

VBS rcb ir neliels novljuma fonds, lai makstu aicintiem runtjiem izdevumus. Kad prieksdis Andris Tauri ar pateicbu sniedza Alsei Piebalgai VBS eku, via kautrjs to pieemt. Tad Tauria kungs ar humoru apstiprinja, ka tas viai pienkas, lai izlieto kaut vai kdas papildu virves iegdei vias drobai, klints  kpjot. Klaustji aplaudja.

 

VBS ir sarunta tikans vieta katra mnea pirmaj pirmdien no 16.30 ldz 18.00 Adrese: Chats Caf Bar, Marriot Hotel, Cardiff. Tur var pieskriet pc iepirkans, varbt satikt vecus draugus vai iepazt jaunus. Nkam reize 6. decembr, kad tur bs kds vai vairki VBS biedri.

 

Tuvojas 18. novembris. No DVF Svansijas (Swansea) nodaas jau saemts aicinjums uz Latvijas Valsts svtku sarkojumu 20. novembr. To ik gadus organiz Pauls Vanags, nodaas prieksdis. Svinbs piedals dada vecuma latviei, gan tie, kas ir kaa laika bgi, gan ar jauni audis, kui Latviju atstjui nesen. Latvieiem ldzi nk ar velsieu vai angu radi un draugi. Ir laiks, kad jpiemin Latvija.

 

Alvne Zaria
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA