LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2010

Gada vstule: Es esmu bagts!
15.12.2010

Pc ilgiem mneiem... (n, n - gadiem) beidzot atkal viesojamies pie Jums. Nevaram teikt, ka agrk esam bijui slinki raksttji. N, tiei otrdi: spks un griba vienmr ir bijusi. Tomr patnjie apstki pdjos etros gados pavrsui msu dzvi pilngi cit virzien.

Last vairk ...


Patk vai nepatk, tas ir jautjums
15.12.2010

Grti saprast cilvkus, kui raksta, ka viiem nepatk kalendrs, ko abontji saem bez maksas.

Last vairk ...


Viedoklis. Patriotisk neda...
01.12.2010

ogad Latvij t sks ar 11. novembri Lpla dienu, un varu teikt, ka tda diena mums tiem ir oti nepiecieama.

Last vairk ...


Vstule no Velsas. Latvijas pieminanas laiks
17.11.2010

Nkam gada 26. februr bs pagjui 20 gadi, kop darbojas Velsas Baltijas sabiedrba (VBS).

Last vairk ...


Atkal viena vilans
03.11.2010

Desmits Saeimas vlanas ir iegjuas vstur k kaut kas interesants, bet tagad ar koalicijas un valdbas veidoanu notiek tetris, kas prspj jebkuu iespjamu Meksikas, Kolumbijas un Krievijas serilu kombinciju.

Last vairk ...


Kur ir msu Archibskaps? (2
20.10.2010

Tagad, kad Latvijas katoiem ir iecelts jauns, oti intelients un labi izgltots Archibskaps, ku citu pc citas sniedz intervijas, ku pau savus un Vatikna viedokus svargos jautjumos, ku mekl saskarsmi ar citm Latvijas konfesijm, ku run ses valods un kuam ir jauna, moderna pieeja 2l. gs. cilvka problmm, ms, Latvijas luteri, skam meklt, kur ir msu pau Bazncas augstkais prstvis.

Last vairk ...

Iepriekjie numuri

Arhvs
2018 (1)   
2012 (8)   
2011 (25)   
2010 (6)