LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Atkal viena vilans
Apskatt komentrus (0)


03.11.2010


Atkal viena vilans

 

Desmits Saeimas vlanas ir iegjuas vstur k kaut kas interesants, bet tagad ar koalicijas un valdbas veidoanu notiek tetris, kas prspj jebkuu iespjamu Meksikas, Kolumbijas un Krievijas serilu kombinciju. Nabaga Dombrovskis tiek raustts un dancints k ampelmanis diedzi. Kad diedziu parausta SCP, viam paceas lab roka, kad parausta SC, viam paceas kreis roka, kad diedziu parauj PS, vi jau lk augup lejup, bet, kad pie orm tiek JL, tad nabaga Dombrovskis grieas k vilci. Nu via diedziu jau sk raustt ldz im uzticamkie biedri un kompanjoni ZZS, un vi ne vairs tikai palkdamies grieas k vilci , bet jau met ar kleus. Vienu dienu lmumi ir tdi, nkam dien tie ir citdi, un dienu vlk tie jau ir t samudinti, ka nevienam tur vairs nekas nav saprotams. T vien iet, ka o danci neviens vairs nevar sti ieskt, jo kds neprtraukti prbda ierasto krsns stri, no kua dancis vienmr ir skts.

 

Dieml tas vairs nav nekds tdali, tagadi, nu t ir ca par pozicijm, ca par krsliem ministrijs, un aizmirsti ir visi patriotiskie soljumi, aizmirsta valsts, aizmirsts it grtais budets un aizmirsta tautas labkljba. Nav vairs neviena, kas dom, ka amatos jliek iespjamie labkie kandidti, neviens vairs nedom, ka amatos btu jatstj tie, kas tur kdu laiku jau ir iestrdjuies, bet tagad jspl sple, ko Amerik sauc par mzikliem krsliem. Tikko apklust mzika, katrs e ko mk, ka tikai krsls, un tagad izskats t, ka te kds grib apssties uz diviem vai pat trim krsliem, bet trs citi cns ap vienu.

 

oned  japstiprina valdba, bet odien ms vl neesam pavisam droi, kas bs koalicij, kur nu vl - ku bs ku valdbas krsl. Par amatiem te  nav iespjams vispr runt, jo nevar tau bt t, ka viens cilvks ir apveltts ar tik daudziem talantiem, ka spj strdt jebku amat. Prt nk kds Latvijas kdreizjais LC lai vartu teikt, ka tas bijis Latvijas interess. Tpc ar LC vispirms dabja iebraukt cita poltisk spka vadoa kabat un pc tam galg grv. Ja mums ldz im btu bijui ministri, kas dom par Latvijas interesm, tad ms nebtu iebrukui td bedr, kd esam odien Ministru prezidents, ku televzij par sevi apgalvoja, ka ir tik pieredzjis poltiis, ka spj veikt jebkua ministra pienkumus. Dieml ldz tam laikam nebija veicis pat ne vienu viengu t, lai vartu teikt, ka tas bijis Latvijas interess. Tpc ar LC vispirms dabja iebraukt cita poltisk spka vadoa kabat un pc tam galg grv. Ja mums ldz im btu bijui ministri, kas dom par Latvijas interesm, tad ms nebtu iebrukui td bedr, kd esam odien.

 

...Un atkal man gribas jautt: K tas nk, ka Latvija un latviei var tik daudz ko pat labk nek citas tautas, bet nevar atrast valstsvrus, kam svargkais ir valsts un tautas labkljba, bet vienmr ievl tikai poltikus, kuiem viengais iemesls iesaistties poltik ir pau un savjo intereses. Dieml ar Vienotba savus vltjus ir pievlusi, un Saeima nez vai bs labka par iepriekjm. Kur palikui  kandidti, kam svargka par visu citu ir valsts un tautas labkljba. Liekas, tdu vairs nav. l, oti l. Palaik cerbas, ka kaut kas var mainties, ir oti, oti mazas. Ja Vienotbas saraksts bija labkais no visiem (un t tas tiem liks), tad jatzst, ka situcija Latvij ir diezgan traiska.

 

Astrda
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA