LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2022

Viss ir daudz briesmgk nek ms Vcij varam iedomties Vcijas prezidents Franks Valters teinmeiers
01.11.2022

Ukraina. Izbraucot no Buas uz Irpiu, redzams savdabgs memorils - sadeguo automanu kapsta. Ar m automanm iedzvotji minja evakuties uz Kijivu, bet tas neizdevs apaudes d. Uz vairku automanu durvm ir uzzmtas saulespues. Uz vienas automanas durvm rakstts: "Pues cerbai", un tas ir darbs projekta Flowers for Hope ietvaros. Ukraiu mkslinieki aj projekt k galveno mksliniecisko elementu izmanto ukraiu pretoans un cerbas simbolu - saulespues // Foto: Meduza

Last vairk ...


Baltijas valstis pardja ceu
16.07.2022

JBANC izpilddirektors Krlis Altau (Karl Altau) intervij Krlim Streipam

Last vairk ...


Amerik, un ar domm par Latviju
09.07.2022

ogad pirmoreiz trs gadu laik prlidoju pri Atlantijas okeanam ciemos pie msm ikg. Divus gadus vasaras ceojums izpalika pandmijas d.

Last vairk ...


Vasara mkslas un kaa zm
28.06.2022

Kamr pandmija pierimusi un ierobeojumu nav, pri Latvijai veas koncertu, festivlu un izstu devtais vilnis.

Last vairk ...


Dejotji poas "lielajam uzncienam"
28.06.2022

Ir jem vr, ka latvieu deja diaspor ir attstjusies dadi, attstbas gaita Ziemeamerik, piemram, ir bijusi atirga no Austrlijas vai Vcijas. Man sav radoaj darbb ir bijusi iespja satikt un vrot dejotjus gan Kanad, gan Austrlij, ar strdt ar Zviedrijas dejotjiem, ldz ar to mana izpratne un kopaina ir veidojusies daudzu gadu gaum.

Last vairk ...


K izaug patrioti jeb palaidi dzen sabiedrbu uz prieku
28.06.2022

Ststot par filmu, man liks svargi paemt ldzi ar avzes Laiks eksemplrus no pag. gs. 70. un 80. gadiem. Izrds, Latvij skattji visai maz zinja par neatkarbas kustbu rpus latvijas. Savukrt Laiks aprakstja ne tikai demonstrcijas, bet visas darbbas, ko veicm, cnoties pret Latvijas okupciju.

Last vairk ...


Karst poltisk vasara
28.06.2022

ASV prezidents Do Baidens ieradies Eirop, lai piedaltos liel septtnieka jeb G7 valstu (ASV, Kanada, Vcija, Francija, Japna, Lielbritanija, Italija) apspried. ogad t notiek Elmau pil Bavrij laik no 26. ldz 28. jnijam.

Last vairk ...

Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2024 (10)   
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)