LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Mītņu zemēs

 

 

 
Latvian Newspaper Laiks
  

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!

 

 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
redakcija@laiks.us

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

 

14202

JAUNĀ AUDZE IESAISTĀS LNAK DARBĀ
Apskatīt komentārus (0)


27.04.2011


 

JAUNĀ AUDZE IESAISTĀS LNAK DARBĀ
 

LNAK 20. padomes 3. sesija no 1. līdz 3. aprīlim Toronto šoreiz bija viena no īsākajām pēdējo gadu laikā. Pārrunas bija īsākas, arī ziņojumi. Bija jāievēl jauna padomes prezidija sek­retāre, jo līdzšinējā - D. Vein­berga no amata atteikusies. Viņas vietā ievēlēja Astrīdi Sīli no Hamiltonas. Par 21. padomes vēlēšanu komisijas vadītāju apstiprināja M. Lorbergu. Val­des sekretāres amatā ievēlēja Katrīni Sausiņu, par kultūras daļas vadītāju Jolantu Lindi, par informācijas daļas vadītāju Karmenu Svilāni. Kasieŗa ama­tam kandidātu nevarēja atrast. Līdzšinējais kasieris A. Buņķis solījis darboties par padom­devēju. Par PBLA locekļiem 2010./11. g. apstiprināja M. Sau­siņu un A. Upeslāci. Man­dātu komitejā - V. Mileiko, K. Zariņu un J. Langinu. Rezolūciju komisijā J. Langinu, B. Bre­dovsku un A. Asmus-Vāgneri. Ieradušies bija 6 goda dalībnieki, 37 vēlētie un 19 deleģētie dalīb­nieki, kopā 62. Kases pārskatā uzrādīts $ 21 693 atlikums. Jaunajā budžeta iespējams $ 32 200 iztrūkums.

 

Šoreiz apspriežamas bija tikai divas rezolūcijas un viens ieteikums. 1. rezolūcija. Uz nā­­kotnes plānošanas darba grupas principiem LNAK padome uzdod valdei izveidot visu sabiedrības daļu iesaitošu dar­ba grupu, lai izstrādātu nākot­nes darbības plānu, sedzot administrātīvos izdevumus. 2. rezolūcija. Tā kā apstākļi  un uzdevumi kopš 1972. gada, kad LNAK padome nolēma dibināt Nākotnes fondu, ir mainījušies, LNAK padomes 3. sesija 2011. gada aprīlī nolemj Nākotnes fondu lik­vidēt. Ieteikums – aicināt lat­viešu sabiedrību aktīvi pieda­līties šī gada Kanadas federālās un provinciālās vēlēšanās, uz­­runājot savus kandidatus un uzsveŗot savu latvisko piede­rību sabiedrībai un Lat­vijai.

 

2. aprīlī pirms sesijas darba kārtas uzsākšanas svētbrīdi vadīja prāv. emer. Fr. Kristbergs un īpašu lekciju par līdzekļu vākšanu un sadali igauņu sa­­biedrībā klāstīja Igauņu fonda vadītāja Kanadā Lia Hess. Viņas sniegums izraisīja pārrunas un radīja dzīvu atbalsi.

 

Sesija šoreiz notika Latviešu centra Toronto Rīgas zālē. Sesiju vadīja padomes prezidija priekš­nieks Alberts Upeslācis. Visu norišu laikā valdīja sadarbības gars un laba saskaņa. Iepriecināja deviņu jaunās paaudzes, gal­­venokārt LNJAK darbinieku līdzdalība.  Šis pagrieziens bija uzteicams. Paldies par to mūsu sabiedrības jaunās paaudzes pārstāvjiem!

 

Īpašu uzmanību izpelnījas fakts, ka maija sākumā uz dzīvi Latvijā atgriežas viens no čaklākajiem LNAK darbinie­kiem un padomes locekļiem Jānis Mežaks. Viņš saņēma daudz pateicību un atvadu dāvanu – Kanadas skatu grā­matu, kuŗā parakstījās visi sesijas dalībnieki, vēlēdami viņam sekmes turp­mākajās dzīves gaitās tēvzemē.

 

M. Štauvers

      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA