LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

9674

Mkslas izstde Otav
Apskatt komentrus (0)


08.12.2010


Attl: Elna akl pie dla Ptea gleznm

 

Mkslas izstde Otav

 

Sestdien, 23. oktobr, ar vnu, uzkodm un koku mziku, Otavas Miera draudzes nam tika atklta 3. Otavas latvieu mkslas izstde. Izstdi rkoja Otavas latvieu biedrba un ts inicitors un galvenais izkrtotjs,  tpat k iepriekjos gadus, bija otavietis Uis Lma. Apmekltji bija galvenokrt Otavas latviei, bet bija manms ar viens otrs kanadietis.

 

Izstde prsteidza ar savu ekspontu dadbu, darbi bija sakrtoti pa temm. Bez tradicionlm gleznm (eas, krta, akrila, denskrsu) izstd bija skatmas ar krsu un melnbaltas mkslas fotografijas, dadu techniku portreti, tekstilmkslas paraugi, karttes ar tautiskiem un dabas motviem, tradicionlie iztie spilveni, k ar izts lina galdauts (no 1937. gada) un sienas segas. Izstd bija piedaljuies ar brni, viu darbiem bija iekrtots specils strtis. Seviku interesi piesaistja draudzes prieknieces Ligitas Mieztes izstdts brass rubbings (ar specila papra berzanu koptas piemias plksnes). Mieza kundze s vsturisks piemias plksnes nokopja vec baznc, Nderlandes Goudas pilst, kad via ar vru tur uzturjs 1979. gad. Latvijas vstnieka kundze Sandra Krama bija izrdjusi sava talanta daudzpusbu, izstdot gleznas, mkslas fotografijas un apgleznotus vjus.

 

Izstdes tour de force bija paa prieknieka lielformta eas glezna ar nosaukumu Skaista ir jaunba. Pamatojoties uz pazaudtu un tad atkal atrastu vecu fotografiju, gleznotjs vairku gadu gaum bija izgatavojis skatu no 1986. gad Otav notikus Vispasaules latvieu jaunieu kongresa noslguma balles. Tas attloja jaunieus, grieoties jautr dej ar priecgm sejm.

 

Vl pau apmekltju interesi piesaistja Latvijas jauniea Ptea Rituma akrila glezna Logs, ku bija saredzams vecks vrs ar izmoctu skatu, raugoties no tumsas uz gaismu.

 

Izstd bija kaut kas vism gaumm. Daus no darbiem bija iespja nopirkt. Jcer, ka vrtg, latvisk tradicija turpinsies un ka nkoreiz vairk otavieu un viesu atlicins laiku, lai to apmekltu.

 

Vitlijs Bcns
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA