LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

9196

SKAISTA MANA TVUZEME
Apskatt komentrus (0)


24.11.2010


Attl: Uzstjas 7. klase

 

Vilnis Baumanis

 

SKAISTA MANA TVUZEME

 

Gai 14. novemba rt Vaingtonas D.C. latvieu skola iepriecinja veckus un viesus ar rpgi sagatavotiem prieknesumiem Valstssvtku noska. Przines Kristnes Allenas vadb koos tautastrpos sapostie skolni aicinja klaustjus sev ldzi iedomt ceojum uz Latviju. Programmas lapis im nolkam bija iezmta lidojuma biete, pase un Latvijas karte, ko skolni vlk varja attiecgi aizpildt. Pardjs vilciens - sarkana lokomotve ar papes sniem, kuas kustbu ritmiski papildinja Ivara Kukvica klavieu pavadjums, kas ceotjus aizvizinja uz visiem etriem Latvijas novadiem. Tos tad vii daudzinja, iezmjot cea mri uz priek novietotas kartes, skandjot tautas dainas un pardot attlos nozmgks vietas.

 

Visai Latvijai bija veltts 7. klases teiktais Virzas dzejolis Karogs liekot augsti vrtt skolotjas, kas joprojm rosina Amerikas latvieu brnus iemcties tik nopietnu dzejoli. Tpat ar jpriecjas par skolnu kori, kas disciplinti nodziedja Jurjna Dievs, dod msu tvu zemei. Droi izskanja ar 2. klases dziedt Skaista mana tvu zeme.

 

Vairk lasiet laikrakst Laiks (Nr. 45, 18. lpp.)
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA