LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

9195

Pieemana par godu Latvijas valsts dibinanas atcerei un neatkarbas atjaunoanas 20. gadskrtai ,,Vienbas lgas nam Filadelfij
Apskatt komentrus (0)


24.11.2010


Attl no kreiss: Latvijas vstnieks ANO Normans Penke, Filadeldfijas pilstas galva Maikls Naters, diriente Gunta Plostniece, Latvijas goda konsuls Filadelfij Dons Medveckis, pianists Reinis Zaris, FBLB prstvis Valdis Bans

 

Pieemana par godu Latvijas valsts dibinanas atcerei un neatkarbas atjaunoanas 20. gadskrtai ,,Vienbas lgas nam Filadelfij

 

Pensilvnijas pavalsts lielkaj pilst Filadelfij un ts tuvkaj apkaim dzvo apmram 5,8 miljoni cilvku, kuu senu saknes mekljamas daudzs cits pasaules valsts, ar Latvij. Par godu Latvijas republikas (LR) dibinanas 92. gadadienai un neatkarbas atganas 20. gadskrtai LR goda konsuls Dons J. Medveckis (John J. Medveckis) 14. novembr Vienbas lgas(Union League) vsturiskaj nam, kas celts 1865. gad, rkoja plau pieemanu. Bija ielgts Latvijas vstnieks ANO Normans Penke ar imeni, Filadelfijas pilstas galva Maikls A. Naters (Michael A. Nutter), 14 valstu goda konsuli, tostarp Lietuvas, Vcijas, Francijas, Norvijas, Spnijas. Ielgto viesu vid bija Latvijas vstniecbas ASV prstvji Edgars Trumkalns, Dana Rudka, Baiba Kne un Filadelfijas pilstas mkslas un kultras dzves vadtjs Garijs teiers (Gary P. Steuer, Chief Cultural Officer), Pensilvnijas vstures biedrbas prezidente Kima Sadeta (Kim Sajet), rstu un chirurgu kolledas direktors Dr. Dordzs M. Volreichs (George M. Wohlreich), Felsa fonda vadtja Helena Kaninghema (Helen Cunningham).

 

 

Attl: Reinis Zari

 

LR goda konsuls Filadelfij D. Medveckis apsveica kltesoos, pauot cerbu, ka pcpusdiena visiem patiks.

 

Vairk lasiet laikrakst Laiks (Nr. 45, 17. lpp.)
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA