LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

8786

TOP JAUNA NOMETNES SIRDS
Apskatt komentrus (0)


10.11.2010


Attl no kreiss: Alberts Ziedi, Bvniecbas komitejas prieksdis; Mrti Zlte, draudzes prieknieks; Michael J. Israels, administrtors; Irma Zlte, Ivars Brzi, Ervns Krns, Lauku paumu komitekas prieksdis; Marers Pinnis

 

TOP JAUNA NOMETNES SIRDS

 

Jauns damzles pamati iesvtti

 

Dzestr, bet dzidri saulain 7. novemba rt ap 70 nometnes imenes loceku pulcjs dievkalpojum Katskiu nometn. oreiz ujorkas draudzes mc. Sali vadja dievkalpojumu nevis kalna svtnc, k tas mdz bt vasars, bet pie bvlaukuma, pret karogu mastiem, lai iesvttu pamatus jaunai nometnes sirdij, jaunai damzlei, un ldzot Dieva svtbu ar turpmk darb. K vienmr Katskios, ar os dievldzjus apma Dieva radts pasaules skaistums mei, kalni un saules siltumus, par kuu visi bija sevii pateicgi ai vsaj rt. Spredi mc. Sali saldzinja pasaules radanu ar jauns damzles tapanu un apcerja pirmskuma domu, pieminot oti trpgos vrdus: Lai top!

 

Atcersimies, ka Katskiu nometne ir vieta, ku ujorkas draudze spj it sevii koncentrti pildt savu stbu: veidot kristgu un latvisku imeni, ku augam un audzinm ticb, cerb un mlestb. Katskios imene ir plaa jo plaa. Protams, nometni bauda ujorkas draudzes imenes no brniem ldz seniem. To ar bauda kaimiu draudu Bostonas, Filadelfijas un Vaingtonas imenes. Bet tad jatskrst, ka nometnes imenei pievienojuies ar audis no ASV rietumu krasta ldz pat Eiropai. Iepriekj Laika numur lasjm tikai par mazu dau no nometnes plas imenes.

 

Lai jaun sirds, jaun damzle var atkal kalpot kuplajai imenei, ikkatrs imenes loceklis aicints veltt savu laiku un ldzekus ts bvei. To var dart, apmekljot www.katskilufonds.nydraudze.org vai www.nometne.org un pierakstoties elektroniskam maksjumam tmekl, vai ar izdrukjot ziedojuma pieteikuma lapu vien vai otr vietn un to nostot uz draudzes kanceleju pa pastu vai faksu.

 

K. Putene

      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA