LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Latvieu mkslinieki Oslo piemin un godina komponistu Emlu Drziu
Apskatt komentrus (0)


03.11.2010


Latviei Norvij

 

Latvieu mkslinieki Oslo piemin un godina komponistu Emlu Drziu

 

Mksliniece Elna Volkmane sadarbb ar LR vstniecbu Oslo 22. oktoba pievakar aicinja uz E.Drzia piemias koncertu vstniecbas telps. Koncerta moto - Mana laime - un programm visas astopadsmit komponista solo dziesmas. Programmas atskaotji: soprns Elna Volkmane - 2006. gad absolvjusi Jzepa Vtola Latvijas Mzikas akadmiju ar bakalaura gradu operdziedan. Studijas turpinjusi Norvijas Mzikas augstskol pie profesores Barbro Marklund-Ptersones un 2009. gad to absolvjusi ar maistra gradu atskaotjmksl. Tenors Rinalds Kandalincevs - 2006. gad absolvjis Jzepa Vtola Latvijas Mzikas akadmiju ar bakalaura gradu. 2007. gad iestjies Norvijas Mzikas augstskol maistrantr pie profesores Barbro Marklund-Ptersones, augstskolu absolvjis 2010. gad ar maistra grdu izpildtjmksl. Baritons Eduards Vcietis - 2009. gad absolvjis Rgas Doma koa skolas dziedanas klasi, tagad ir Norvijas Mzikas augstskolas 2. kursa students profesores Barbro Marklund-Ptersones klas. Pianiste Monika Tomescu-Rohde - no 1995. ldz 2006. gadam studjusi Bukarestas Mzikas universitt, Trom konservtorij, k ar Norvijas Mzikas augstskol.

 

Koncertu ar su uzrunu ievadja LR vstnieks Norvijas Karalist Andris Sekacis apsveicot klaustjus, un tad varjm baudt skau mkslu.

 

Elna programmu bija sakrtojusi laika secb, skot ar 1901. gad kompontm Jaunbai - A. Niedra, dziedja (Rinalds) un Vl tu rozes plc - R. Blaumanis (Elna), 1902. Tevi atstju- E. Gruzte (Elna), K zagus, tik lnm - R. Blaumanis (Eduards), 1903. Mana laime - Helgi (Elna), Tev nosarkst vaigi - Teodors (Rinalds) Mtes gars - Helgi (Elna), 1904. Spju spites - J. Poruks (Rinalds), Kaut reizi vien - J. Poruks (Eduards), 1905. Teici to stundu, to brdi- J. Poruks (Eduards), Kad bs asras izraudtas - J. Poruks (Rinalds), Mtes dziesmia- J. Poruks (Elna), Spnieu romance - A. Pukins, atdzejojis V. Pldonis (Rinalds), 1907. Aizver actias un smaidi - J. Poruks (Elna), Rezigncija - V. Pldonis (Eduards un Elna), Pie loga ziemas nakt - J. Poruks (Rinalds), Pazudusi laimte-Zemgalieu Biruta (Eduards), 1909. Mtes dziesma - no operas Roains dienas (Elna).

 

Koncerta nobeigum pianiste Monika Tomescu-Rohde atskaoja 1904. gad komponto Melancholisko valsi. Publika pateics mksliniekiem ar bagtgiem aplausiem, bija ar gdts par skaistm ziedu veltm. T beidzs is skaistais koncerts. Pc koncerta varja parunties ar mksliniekiem un mieloties ar pau nestiem gardumiem.

 

Sirsngs paldies Elnai par uzmbu un vstniecbai par atbalstu un telpm. Gaidsim nkamo sarkojumu.

 

Harijs Valdmanis

Oslo
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA