LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

7518

Brnu svtki Salas baznc ujork
Apskatt komentrus (0)


06.10.2010


Attl: Brni pie izlozes galda, no kreiss: Laila Lapia, Madelna Miniata, Krista Ledia, Dagmra Lapia, Katarina  Mazzanobile, rika Krafta, Inta Krafta

 

Brnu svtki Salas baznc ujork

 

Izlaiduma klases audzki n⭭kamgad pavasar vlas piedalties ALAs rkotaj ,,Sveika, Latvija! ceojum un nolma jau laikus vkt  braucienam ldzekus, piedvjot Brnu svtkos nomazgt draudzes loceku automanas.  Atsaucba bija tik liela, ka skolni kop ar palgiem pat nepaspja visus auto nomazgt.  Par laimi pcpusdienas lietus aizkavjs, un par automasnu mazganu izdevs ieemt diezgan daudz.


Skolnu vecki svtku apmekltjiem piedvja cienastu. Bazncas drz galdi bija klti ar spilgti zaiem, saulespum rottiem galdautiem.  Dmu komitejas locekles rkoja izlozi, k ar piedvja kafiju un smalkmaiztes.

 

Brnu drbes pc liel darba bija izmirkuas, bet par laimi diena vl bija vasargi silta.

riks Niedrtis
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA