LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

7512

Vlanu dien Filadelfij
Apskatt komentrus (0)


06.10.2010


Attl: Sandra Valda Jansone, vias meita Mra Lva un dls Nils Namejs

 

Vlanu dien Filadelfij

 

Filadelfijas Brvo latvju biedrb (FBLB) vlanu iecirkn nr. 1066 nobalsoja 110 personu no Pensilvnijas un udersijas tuviem un tliem novadiem, protams, ar no paas Filaldefijas.  FBLB prieksdis Marks Liepa, oreiz ar vlanu komisijas prieksdis, dienas beigs bija apmierints. Visas balsoanas zmes bija dergas, balsis saskaitot, izrdjs, ka par  ,,Vienotbu  balsojis 81,  ,,Saskaas centru etri, Zao un Zemnieku savienbu divi, nacionlo apvienbu ,,Visu Latvijai 22, Kristgi demokratisko savienbu viens.


Par balsotju aktvitti  jpateicas ar irtam Zeidenbergam, jo vi e-pasta vstuls latvieus nemitgi skubinja nepalikt vienaldzgiem laik, kad katra balss ir svarga Latvijas nkotnei.  Pats pirmais nobalsoja  Dr. Jnis Zvrgulis. Viscienjamk vecuma balsotji bija Krlis ilkuts (1917) un Irma Janevska (1919), bet jaunks Monta Ozolia un Ilze Gotfrda, abas dzimuas 1991. gad. Vlans piedaljs ar I. Janevskas meita Sarma Milevska un mazdls Lkass Milevskis, bet mazmeita Laila Milevska nobalsojusi pa pastu. Melitu Ngali uz vlanm bija atvedis dls Jnis, ce pavadot vairk nek divas  stundas. Otrs dls Uis  rta agrum vl piezvanjis un piekodinjis, lai balso  par Vienotbu! M. Ngale lepojas, ka vias imen visi run latvieu valod, ar divus un piecus gadus vecs mazmazmeitias, un priecjas, ka  brni biei satiekas ar saviem latvieu skolas draugiem. Visi interesjas par savu senu zemi.


Jaunievltjiem Saeimas deputtiem bs jstrd godgi, ar lielu atbildbas sajtu, lai balsotji nejustos pievilti.  Rakstnieks Nikolajs Kalni rakstja: ,,Darbs nemekl naida /darbu Latvija gaida! Nav aubu, ka Saeimas deputtus gaida nopietns darbs.

Laima Dzene

      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA