LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

6960

3x3 nometne Gaezer no gada 8. ldz 14 augustam
Apskatt komentrus (0)


15.09.2010


Attl: 2010. gada 3X3 nometnes vadbas, ieviru vadtji un lektori. Pirmaj rind no kreiss: Gundega Penie, Astrda Otto, Lilita Spure, Andris Rti, 3X3 nometnes vadtja Maija Zaeska, Ivars jabs, Zenta Mennika, Jnis Peniis, Valters Nollendorfs un Laila valbe.   Otraj rind no kr. puses: Daira Morusa, Amanda Jtniece, Ilona Laurna, Ieva Zemte, Maira Bunda, Ieva Johnson, Linda Treija, Zinta Enzelia, Elga Pone, Lauris Rokalns, Zane Rokalna un Inga Auzia.
 

 

3x3  nometne Gaezer no gada  8. ldz 14 augustam

 

Gstot atzstamu pieredzi aizvadtajos gados, ar oreiz nometnes vadbas saites bija Maijas Zaeskas roks.  3X3 nometnes vienpadsmit ievirzs ar latvisko zinanu krtuves interesantkajiem paraugiem daljs lektori gan no ASV, gan ar no Latvijas.  175 dada vecuma nometnes dalbnieki vairoja savas zinanas latvieu folklor, Latvijas Saimas pirmsvlanu poltikas jaunumos, msu tautas vstures notikumu noriss, tautas rokdarbu mksl, keramik, vitr, zmanas, gleznoanas mksls, kokgriean un teta mksl.  Jaunks paudzes dalbniekiem bija iekrtots interesantu paskumu laiks 1/2 X 1/2  un Mazlcu grupu ievirzs.  Ik dienu tautiskas vienotbas un izpratnes gars saistja ikvienu 3X3 nometnes dalbnieku latvisk piederb un izjts.  Ciek tika vienotas savstarpjs  draudzbas saites un stiprintas latvisks imenes.  Ieviru lektoru devums jtami paplainja nometnes dalbnieku zinanu apvrus.

 

Teksts un foto Dzidra Tropa

      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA