LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

102834

Vi oti gaidja os Valstssvtkus VISVALDIS DZENIS
Apskatt komentrus (0)


30.10.2018


 

 

In Memoriam

VISVALDIS DZENIS

1921. gada 12. jnijs 2018. gada 29. oktobris

 

Vi poss uz dzimteni, lai te kop ar savjiem un savu tautu nosvintu savas Valsts Simtgadi. Un vi nepaspja saemt priecgo un pagodinoo ziu, ka Latvijas valsts sava krietn dla Visvala Dzea dzves ieguldjumu novrtjusi ar augstko apbalvojumu Triju Zvaigu ordeni. Sru vsts dzii skrusi daudzus, oti daudzus cilvkus, kam Visvaldis bija tuvs, drgs, iedvesmojos, dsns Nu jpieliek klt vl viens apzmjums neaizmirstams.

 

Dr. Visvaldis Dzenis dzimis Naujen, Latgal. 1934. gad beidzis pamatskolu Skaist, 1939. gad Malnavas lauksaimniecbas vidusskolu. Trs gadus studjis Jelgavas Lauksaimniecbas akadmij, agronoma gradu ieguvis Landwirtshawtliche Hohschule Hohenheim pie tutgartes 1945. gad un 1948. gad turpat ieguvis Dr. agr. gradu. 1949. gad piensaimniecbas meistara gradu pie Lehr und Forschungsanstalt Wangen am Bodensee. 1950. gada ruden ieceojis Amerik un scis profesionl darba gaitas pie Brunetto Cheese Co, dersij. Izgudrojis trs lieljaudas iekrtas siera apstrdei. 1988. gad atgriezies Latvij uz Tautas frontes kongresu, pc gada nodibinja uzmumu Kokprstrde 98, kas ir lielkais nodoku makstjs un darbavietu devjs Siguldas novad.

 

Visvaldis Dzenis ir izdzvojis to latvieu dzves ceu, kas vius aizveda trimd vispirms bgu nometn Vcij, pc tam Amerik. Neraugoties uz bgu brna likteni, V. Dzenis ieguva labu izgltbu, sekmgi strdja, izveidoja kuplu un latvisku imeni. Dzeu imen izaudzinti etri brni, desmit mazbrni, kas visi run latvieu valod un kopj latvieu tradicijas.

 

V. Dzenis vienmr dsni atbalstjis Amerikas latvieu rosbas Katskiu nometni, Dziesmu svtkus, sabiedriski nozmgus sarkojumus, k ar Okupcijas muzeju, Liktedrzu, Vtolu fondu, msu laikrakstu Laiks u.c. Augsti vrtjams via ieguldjums Latvijas tautsaimniecb, izveidojot un sekmgi turpinot gan minto kokapstrdes uzmumu, gan jaunizveidoto prtikas prstrdes uzmumu SIA Baltic Citrus, kas nodarbojas ar Latvij audzto ogu un drzeu prstrdi. 

 

Ar savu personisko priekzmi Dr. V. Dzenis prliecina uzmjus Latvij strdt godgi un atdevgi, k ar kopt latviskumu, patriotismu, imeniskumu un citas pamatvrtbas. Pc via ierosmes, brni, mazbrni ne tikai regulri apmekl Latviju, bet ir ar praktiski strdjui, piemram, Okupcijas mzej.

 

Dr. V. Dzenis visu savu cienjamo mu ir bijis paraugs latviskai stjai, uzmgumam, uzticbai imenei un savai valstij, ar to godam nopelnot ts dvto atzinbu. 

 

Mais Visvaldi! Paldies par Tavu mu! Visdziks ldzjutbas apliecinjumi Sigridai, brniem, mazbrniem, tuviniekiem, kollgm visiem kam krietn vra Visvala Dzea spgi pietrks.

 

Laikraksta Laiks izdevju un redakcijas vrd Ligita Kovtuna

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA