LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

84714

Tiekamies Dziesmu svtkos Rg!
Apskatt komentrus (0)


13.03.2018


 

Latvijas Nacionlais kultras centrs ir pieris Pasaules brvo latvieu apvienbas (PBLA) dalborganizcijm, tostarp Amerikas latvieu apvienbai (ALA), prdoanai Amerikas latvieu kultras darbiniekiem un Dziesmu un deju svtku tradicijas uzturtjiem ierobeotu skaitu bietes uz XXVI Visprjo latvieu Dziesmu un XVI Deju svtku Noslguma koncertu Zvaigu ce un Deju lieluzvedumu Mras zeme.

 

Ja kds ALA biedrs / kultras darbinieks, ku plno persongi apmeklt svtkus, vlas pieteikties uz iespju iegdties divas bietes uz kdu no iem sarkojumiem, tas tiek aicints ldz 16. martam pieteikties ALA mjas lap: www.alausa.org vai zvanot uz ALA biroju: 301-340-8719! Jpazio vrds, uzvrds, telefona numurs, e-pasts, organizcija, ku darbojies, loma organizcij vai citi paskaidrojumi, kpc bietes btu pieiamas uz vlamo sarkojumu. Ja pieteikumu skaits prsniegs ALA pieejamo bieu skaitu, tad bieu iegdes iespjas tiks noteiktas izlozes krtb. Katras bietes cena ir $75.00 gabal. Bietes ir rezervjamas uz vienu vai otru koncertu un tiks prdotas par priem.

ALA valde


No redakcijas

Laikraksta Laiks Nr. 9, 14. lappus publicta XXVI Visprjo dziesmu un XVI deju svtku programma. pai aicinm kupl skaita apmeklt Andreja Jansona izlolot mzikla Brnumputns izrdes 3. jlij plkst. 14  un 19 atjaunotaj VEF Kultras pil. (s izrdes tapanu atbalstjis ALA Kultras fonds.)

 

Tiksimies ar Pasaules latvieu dienas sarkojumos Rgas Latvieu biedrbas nam 2. jlij   plkst. 11 konference Dziesmu un deju svtku tradcijas saglabana un attstba; plkst. 18 rvalstu latvieu mksliniecisko kopu koncerts Cilvks. Ma ritums.

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA