LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

21493

Skol iet mums oti patk!
Apskatt komentrus (0)


21.02.2012


Attl: Dzied pirms klases skolni 

 

Skol iet mums oti patk!

 

ikgas Kr. Barona latvieu skolas Draudzg aicinjuma atceres sarkojum 28. janvar Cinas draudzes lielaj zl pulcjs skolnu vecki, piedergie un skolas draugi. Bija liels prieks vrot smaidgos un nopietnos mazos un lielos skolnus, kui sarkojuma skum sving gjien ienca zl. Programmu vadja vidusskolni Laila Baumane, Enia Kiusla, Daiga Cera, Krlis Baumanis, Kris Brunovskis, Gunrs Robenieks un Pteris Nkurs. Denveram Dimantam un Taliai Tomsonei ienesot Latvijas karogu, visi sarkojuma apmekltji piecls kjs. Svtbrd mc. Oerts Cakars pateics veckiem par drgo Draudzg aicinjuma velti Kr. Barona skolai viu brniem.

 

Sarkojuma dalbnieki nodziedja Latvijas valsts himnu, skolas przine Elisa Freimane teica apsveikuma uzrunu.

 

Pats pirmais bija skolnu zvanu koa prieknesums skolotjas Sarmas Aes vadb. Vismazkie Labrni rdja dadu cilvku attlus, un skolniem ar j vai n bija jpateic, vai attl redzamie bijui Latvijas prezidenti. Visi neaubgi pazina Krli Ulmani un noraidja kmiku tlus ar skau n.

 

 

ikgas Krija Barona skolas saime (Foto: Gunrs Lucns )

 

Tres klases audzki deklamja dzejoli Skol iet mums oti patk. Septts klases skolni pardja plaktu ar faktiem par prezidenta Kra Ulmaa dzvi. Tres un ceturts klases audzki skolotjas Silvijas Kavias-Barnejas (Barshney) vadb dziedja tautasdziesmu Sniga sniegi, putinja un diriente rdja, k ar eneriskm kustbm korim iemca ar dziesmas vrdus.

 

Piekts klases skolni lasja Ja Raia dzejou tekstus. Toties brnudrznieki no galvas skandja Dzidras Rinkules-Zemzares dzejoli Ziemas miegs. Astots klases skolnu uzvedum Krlis Ulmanis un kultras komiteja redzjm pau prezidentu, ar aktrisi, aportistu, mkslinieku, pat populro komponistu Raimondu Paulu.

 

Ceturts klases audzkiem bija prieknesums Interesanti fakti par Latvijas prezidentiem, jo acmredzot vii negribja atpalikt no septtklasniekiem, kui rdja plaktu ar faktiem par Krli Ulmani. J, fakti faktu gal

 

Otrs klases brni deklamja dzejoli Talkas diena, bet pirmklasnieki, eneriski kustoties, dziedja pasacertu dziesmu Ce uz latvieu skolu.

 

Lubrniem un brndrza audzkiem bija laiks pusdienot, bet prjie noklausjs biju Kr. Barona skolas skolna, tagad Latvijas goda konsula ikg Roberta Blumberga runu. Vi uzsvra, cik liela nozme via dzv ir Kr. Barona un Gaezera vasaras vidusskol iegtajm zinanm un latviskajam garam.

 

Skolnus apsveica vairku organizciju prstvji: Armands Birkens (ikgas latvieu biedrba), Ivars Klers (ikgas DV apvienba); Vija Miezte (ikgas literrais pulci), mudinot: Cik spdams lasi grmatas!; Jnis Vilci (ikgas latvieu organizciju apvienba).

 

Skolas padomes prieksde Lita Smane pateics veckiem, skolotjiem, skolas draugiem, draudzm, organizcijm un biedrbm par dvanm.

 

Sarkojuma beigs visi kop nodziedja Nevis slinkojot un pstot, tika iznesti karogi. Maltti gatavoja korporcijas Dzintra locekles. Paldies par sarkojum gto paciltbu un prieku!

 

     O.C.
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA