LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Mītņu zemēs

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 

SARĪKOJUMI un DIEVKALPOJUMI
Apskatīt komentārus (0)


19.12.2017


 

 

SARĪKOJUMI

 

DENVERA (CO)

Kolorado Latviešu Kultūras Centrs (10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-8081. Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.

 

FILADELFIJA (PA)

Filadelfijas Brīvo Latvju biedrība ( 531 North 7th St, PA 19123).

31.decembrī 3- 5:30 pm Jaungada balle! Balle visām paaudzēm! Svinēsim kopā ar Rīgu! Mūzika, vieglas vakariņas, trokšņu veidotāji, šampanietis/sula plkst. 5 am., kad Latvijā iestāsies 2018.gads. Biļetes pieaugušajiem $30, bērniem $15. Info: http://latvianNYE.bpt.me 

 

9.janvārī regulārā pensionāru sanāksme.

 

 

ST. PĒTERSBURGA (FL)

St. Pētersburgas Latviešu biedrības nams (1705 9th Ave N, St.Petersburg FL 33713).

31.decembrī 16:00 Jaungada sagaidīšana vienlaikus ar latviešiem Latvijā. Sanāksim kopā, atnesot līdzi groziņus ar Vecgada vakara kārumiem. Biedrība gādās par šampanieti, mūziku un centīsies nodrošināt TV tiešraidi no Rīgas. Plkst. 17:00 dziedāsim Latvijas himnu kopā ar visas pasaules latviešiem. Pulcēsimies šī gada pēdējā dienā kuplā skaitā, lai sagaidītu Latvijai tik īpašo gadu! Ieejas ziedojums, sākot ar $10.

2. janvārī 10:00 Biedrības valdes sēde. 

17. februārī paredzēta Sirsniņu balle, kuŗā uzstāsies un gādās par deju mūziku grupa ’’Atkal kopā’’, kas sastāv no pieredzes bagātiem mūziķiem, kas sniegs daudzveidīgu programmu. Gatavosimies šim romantiskajam un daudzsološajam sarīkojumam!

 

 

TĒRVETE

Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:00 Centrā. Info: 514-992-9700. 

 

 

ZIEMEĻKALIFORNIJA

(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informāc. daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa mēģinājums


DIEVKALPOJUMI

• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline MA 02445). Info: 617-232- 5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tālr: 617-232-5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.Runas stundas trešdienās 10:00 - 15:00, piektdienās 16:00 - 18:00. Dievk. notiek 11:00. 

 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.com/Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234. Dievk. notiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-736-1295; mājās: 708-453-0534, E-pasts: puidza@yahoo.com 

 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. notiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 

 

• Čikāgas latv. baptistu dr: (820 Ontario St, Oak Park, IL 60302). Māc. Oļģerts Cakars. Tālr.: 708-383-5285. 

 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: (10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Dievk. notiek svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sadraudzība. Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja pieņemšanas stundas. Māc. H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.

 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile Road, Farmington Hills, MI 48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. 24.decembrī Ziemsvētku vakara dievk. 7.janvārī Zvaigznes dienas Dievk. ar dievg. Nodarbības bērniem. 28.janvārī Dievk. Draudzes gada sapulce. 11.februārī Dievk. ar dievg. Nodarbības bērniem. 25.februārī Dievk. Pankūku brokastis.

 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. dr.: Shepherd of the Coast Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti pie kafijas galda! 21.janvārī Dievk. 

 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. lut. dr.: baznīca (1955 Riverside Ave, Los Angeles CA 90039).Dievk. notiek 11:00. 24.decembrī 16:00 laju vadīts Ziemsvētku vakara Dievk. 

 

• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian Congregational Parish of Norton (2 W Main St, Norton, MA 02766). Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi, draudzes sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-0615. 

 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa dr.: (301 N Newtown Street Road, Newtown Square, PA 19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 11:00. 

 

24.decembrī 18:30 4. Adventa Kristus piedzimšanas svētku vakara Dievk. 31.decembrī Diev. Ar Sv.vak. 7.janvārī Zvaigznes dienas Dievk. Draudzes kungu rīkotas pusdienas. 14.janvārī Dievk. 21.janvārī Dievk. ar Sv. vak. Dāmu komitejas gada pilnsapulce- visas dāmas laipni lūgtas! 28.janvārī Dievk.angļu val. ar Sv. vak. 4.februārī Dievk. Pēc Dievk. Draudzīgais Aicinājums māc. Jāņa Siliņa Stipendijas Fonda izloze. 11.februārī Dievk.

 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 24.decembrī 17:00 Ziemsvētku vakara Dievk. 31.decembrī Vecgada dienas Dievk. ar dievg. 7.janvārī Zvaigznes dienas Dievk. 14.janvārī Dievk. ar dievg. 21.janvārī Dievk. 24.janvārī 11:00 Bībeles stunda Kalamazū. 28.janvārī Dievk. ar dievg. 4.februārī Dievk. 11.februārī Dievk. ar dievg. 14.februārī 18:00 Pelnu dienas Dievk. ar dievg. 18.februārī Dievk. 21.februārī 11:00 Bībeles stunda ciemā Latvija. 25.februārī Dievk. angļu val. 28.februārī 11:00 Bībeles stunda Kalamazū. 4.martā Dievk. ar dievg.

 

• Klīvlandes Apvienotā latv. ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107). Baptistu draudzes dievk. notiek svētdienās 14:30. Bībeles stundas notiek 10:00 katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā.

 

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, tālr.: 402-438-3036. Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 10:00. 2.svētd. Dievk. angļu valodā. Pensionāru saiets katrā otrajā ceturtdienā. 

 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: (21 Garden St, Manchester, CT 06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062. 6.janvārī 11:00 Zvaigznes dienas Dievk. ar dievg. Māc. Igors Safins.

 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīsvienības dr.: (1853 N 75th Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414-258-8070. Archibīskape Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-258-8070. Dievk. notiek svētdienās 10:00. 

 

• Mineapoles – St. Paulas latv.ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, Minneapolis MN 55407). Dievk. sākas 11:00. Pēc Dievk. sadraudzība. 21.decembrī Bībeles stunda. 24.decembrī 17:00 Svētvakara Dievk., sprediķis angļu valodā. 25.decembrī Ziemsvētku Dievk. ar Sv.vak. 31.decembrī 16:00 Vecgada vakara Dievk. ar Sv.vak. 7.janvārī Zvaigznes dienas Dievk.

 

• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church (P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus un Māc.Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, e-pasts: prez@draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturtdienās 19:00. 24.decembrī 15:00 Ziemsvētku Dievk. Norvēģu bazn.

 

• Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com Dievkalpojumi notiek 13:30. 24.decembrī 17:00 Ziemsvētku vakara Dievk. 7.janvārī Zvaigznes dienas Dievk. ar dievg. 21.janvārī Dievk. 4.februārī Dievk. ar dievg. 14.februārī 10:30 Pelnu dienas svētbrīdis un Bībeles stunda. 18.februārī Ciešanu laika 1.svētd. Dievk. 4.martā 11:00 Ciešanu laika 3.svētd. Dievk. ar dievg. Pusdienas. Draudzes pilnsapulce. 18.martā Dievk. (seko dr.pilnsapulce, ja tā nav notikusi 4.martā). 30.martā 17:00 Lielās piektdienas Dievk. ar dievg.

 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 

Jonkeru bazn. (254 Valentine Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.

St. Andrew Lutheran Church (335 Reynolds Ave, Parsippany NJ). Māc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY). Māc. Saliņš.

Priedaine (1017 State Rte 33, Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl House (123 E 15th St, NY 10003). Māc. Saliņš.

 

24.decembrī 18:00 Jonkeru bazn. Ziemsvētku vakars.

18:00 Salas bazn. Ziemsvētku vakars.

 

25.decembrī 11:00 St.Andrew bazn. Ziemsvētki.

31.decembrī 10:00 Jonkeru bazn. Vecgada diena ar Dievk.

 

• Ročesteras ev. lut. Krusta dr.: Atonement Lutheran Church (1900 Westfall Rd, Rochester NY 14450). Dievk. notiek 14:00. Diakone Linda Sniedze-Taggart. 25.decembrī Kristus piedzimšanas svētku Dievk.

 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 N Elm Str, Saginava, MI). Kontaktpersona Mary Beth Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts: dzirnis@chartermi.net 

 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: Ascension Lutheran Church (5106 Zion Ave, San Diego, CA 92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 30.decembrī Ziemsvētku Dievk. ar dievg. Ar svētku programmu uzstāsies San Diego Latviešu skoliņas bērni. Ciemosies Ziemsvētku vecītis.

 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: Christ Lutheran bazn (#1 Selma Ave, Webster Groves, MO 63119). Dievk. notiek katra mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc Dievk. saiets ar groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, e-pasts: kalninsis@charter.net

 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 3rd Ave N E Seattle, WA 98125). Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 24.decembrī 17:00 Ziemsvētku vakara Dievk. Dziedās Katriāna Zommere, ērģelnieks Dr. Andris Āboliņš.

 

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308). Diakone Linda Sniedze-Taggart. 

 

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 – 58th Street S, St. Petersburg, FL 33707), kā arī Biedrības namā. Bībeles stundas notiek Biedrības namā 11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001. Katrs 1. svētdienas Dievk. notiek Biedrības namā plkst. 14:00. 25.decembrī Ziemsvētku Dievk. baznīcā. 5.janvārī 11:00 draudzes valdes sēde Biedrības namā. 7.janvārī Dievk. Biedrības namā. 14.janvārī Bībeles stunda.

 

• Toronto - Sv. Jāņa ev. lut. latv. dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry Trail, North York ON M2H 2S1), tālr: 647-986-5604, E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309. 24.decembrī 15:00 Svētvakara Dievk. abās valodās (Sv.Andreja). 17:00 Svētvakara Dievk. (Sv.Jāņa). Dziedās Sv.Jāņa draudzes vokālais ansamblis. 25.decembrī 11:00 Kristus piedzimšanas svētku Dievk. ar dievg. (Sv.Jāņa). 31.decembrī 17:00 Vecgada vakara Dievk. ar dievg. (Sv.Andreja). Pēc Dievk. Savstarpēja apsveikšanās, paceļot glāzes. 

Archibīskapes Laumas Zušēvicas sveicieni Ziemsvētkos! Lai atskan zvani Ziemsvētkos un ieejot 2018. gadā! 

 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. dr.: Draudzes nams (400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850-3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.com Info: www.dcdraudze.org Mācītāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 11:00. Kafijas galds. 

 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. Māc. Igors Safins. 23.decembrī 11:00 Ziemsvētku Dievk.

 

• Ziemeļkalifornijas latv.ev.lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San Francisco).

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un DIEVKALPOJUMU ziņas uz e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais – SVĒTDIENĀS! Kārtējam avīzes numuram ziņas uz redakciju tiek nosūtītas PIRMDIENĀS. 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA