LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

66424

Pasu darbstacija Sietl (9.jnij) un Losandelos (11.jnij)
Apskatt komentrus (0)


17.05.2016


 

Pasu darbstacija SIETL(9.jnij) un LOSANDELOS (11.jnij)

 

Latvijas vstniecbas ASV konsulr amatpersona ceturtdien, 2016. gada 9. jnij plno ierasties Sietl un sestdien, 11. jnij Losandelos ar prvietojamo pasu darbstaciju. Latvijas valstspiedergie, kuu pasei beidzies derguma termi vai kui vlas pirmo reizi saemt pasi, aicinti pieteikties Latvijas vstniecb ldz .g.30.maijam, iepriek stot uz vstniecbu nepiecieams dokumentu kopijas. 

 

Informcija par prvietojamo pasu darbstaciju atrodama vstniecbas mjaslap Konsulrs informcijas sada: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

 

Vstniecbas konsulrais tlrunis: 202-328-2881 vai 202-328-2882; e-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv

 

Latvijas vstniecbas ASV Konsulr nodaa

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA