LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

26532

Okupcijas mzeja darbinieku ekspedcija pie Amerikas latvieiem
Apskatt komentrus (0)


18.09.2012


Attl: Milvoki. Videoliecbas ieraksts pie simtgadnieces Ritas Gagaines

 

Okupcijas mzeja darbinieku ekspedcija pie Amerikas latvieiem

 

ovasar jlij Latvijas Okupcijas mzeja darbinieki vsturniece Lelde Neimane un video opertors Aivars Reinholds devs ekspedcij uz ASV vidieni, lai video lent ieraksttu tur dzvojoo tautieu dzvesststus. T bija jau tre da veida ekspedcija, kuu mzeja darbinieki varja veikt, pateicoties Latvieu fonda financilajam atbalstam.

 

Galvens pieturas vietas bija Mineapole un Santpaula Minesot, Milvoki Viskonsin, ikga un ts apkrtne Ilinoj un Grandrapidos, Kalamaz un Gaezers Miiganas pavalst. Divu mneu laik izdevs ierakstt 91 videoliecbu 179 stundu garum. Cilvki daljs atmis par Otr pasaules kaa laik piedzvoto, par doanos bgu gaits, ieceoanu Amerik un tur pavadtajiem gadiem. Dvinja ar priekmetus, oriinlus dokumentus un fotografijas. Grandrapidos dzvojoais Elmrs Kalnaraups mzejam uzdvinja imenes relikviju - Latvijas karogu, ko imene pama ldzi no mjm, dodoties bgu gaits.

 

Lelde un Aivars ekspedcijas laik piedaljs ar vairkos sarkojumos un piemias paskumos, apmeklja latvieu centrus, latvieu draudu bazncas un dievkalpojumus. T tapa 14 video reportas 20 stundu gaum.

 

Ekspedcijas laik neaizstjams bija Amerikas latvieu sabiedrbas atbalsts ptniekiem no Latvijas. Leldi un Aivaru savs mjs viesmlgi uzma ap 20 latvieu imenes. Vissirsngkais paldies Ritai Dronei, Gundai un Geroldam Luss-Liem, irtam Jtniekam, Paulim un Irnai Lazdm, Maijai un Vilnim Strlniekiem, Ainai Ventai, Vitai Kkulei, Sanitai un Deividam Hoferiem, Vijai Reinfeldei, Rutai Jostsonei, Oskaram Cukanovam, Dainai Albertiai, Dr. Zigfrdam un Paulnei Zadvinskiem, Vilmai Bolteinai, Birutai un Dzintaram Abuliem, Ilzei un Richardam varciem, Astrdai un Uim Sprdiem, Armandam Birkenam un Mrai Vrpai un, protams, Latvieu fondam par dsno atbalstu!

 

 

Minneapole. Lelde Neimane aplko irta Jtnieka fotografijas

 

It viss ekspedcij iegtais materils ieguls Okupcijas mzeja krtuvs, tas glabs dzvu tautas atmiu un skaidros msu vsturi nkamm paaudzm.

 

Inese Krievia,

Latvijas Okupcijas mzeja sabiedrisko lietu vadtja
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA