LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

21494

Latvieu organizciju apvienbas Minesot pilnsapulce
Apskatt komentrus (0)


21.02.2012


Attl no kreiss: Minesotas universitts Imigrcijas vstures ptniecbas centra (IHRC) programmu vadtja Dr. Heivena Hevlija (Haven Hawley), direktore Dr. Donna Gabaia (Gabaccia), ALAs stipendite 2011.-2012. mcbu gadam Arta Ankrava, ALAs valdes loceklis Visvaris iga

 

Latvieu organizciju apvienbas Minesot pilnsapulce

 

Latvieu organizciju apvienbas Minesot (LOAM) gadskrtj pilnsapulce notika 22. janvr Draudzes nama telps Mineapol. LOAM ietilpst 14 Minesotas organizcijas.

 

Latvieu sabiedrbai ASV varbt radies iespaids, ka Minesot maz kas notiek, jo pres reti ir gaks ziojums par sarkojumiem vai cita veida notikumiem, lai gan Dvu pilsts latvieu urnlistu netrkst. Cersim, ka nkotn vii bs aktvki un spalvu cils biek. Minesotas latviei ir aktvi un rosgi, sarkojumi kri un daudzveidgi.

 

Vairk lasiet laikrakst Laiks (Nr. 9)
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA