LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

116227

Koncertprogrammai Rhotko in Jazz ir jskan Rotko kapel!
Apskatt komentrus (0)


09.03.2021


 

 

Taira Zoldnere

 

Sandija Baijota, Hjstonas pasaules notikumu padomes (World Affairs Council of Greater Houston) attstbas direktore,  tiesaistes koncerta Rhotko in Jazz idejas autore. Koncerta programma tapusi sadarbb ar Rotko kapelu, Latvijas Goda konsultu Teksasas pavalst un Hjstonas pasaules notikumu padomi.

 

Sandija, ko ms varam gaidt koncert Rhotko in Jazz? 

11. mart 6.00 vakar pc vietj laika sksim Mra Briekalna kvinteta (MBQ) koncertu Rhotko in Jazz, kas oreiz gan notiks virtul vid. Koncerts veltts Rotko kapelas 50 gadu jubilejai, un koncerta ievad pie mums viesosies ar mkslinieka Marka Rotko dls Kristofers Rotko (Christopher Rhotko). Koncerts ierakstts tiei im notikumam Rg, Latvijas radio 1. studij, kas ir vsturiska radio studija, un ar ar  to ms varam lepoties. Koncert bs desmit latvieu komponistu skadarbi, tapui tiei programmai Rhotko in Jazz. Katrs no tiem atspoguo komponista sajtas un iedvesmu, ko radjusi kda Rotko glezna. Gleznas tiks rdtas ar koncerta laik, lai skattjiem un klaustjiem ir iespja ts izbaudt un padomt par emocijm un sajtm, ko vios izsauc  M. Rotko dairade.

 

K rads doma atvest o programmu uz Rotko kapelu Hjston?

Pirmo reizi dzirdju Rhotko in Jazz koncert M. Bariikova mkslas centr ujork 2018.gad. Jau tobrd sapratu, ka koncertprogramma jatved uz Hjstonu, jo eit ir Rotko kapela un mkslinieks ir oti pazstams. Domju, ka ir svargi, ka teksasiei uzzina, no kuienes Rotko ir ncis, jo oti liela daa nezina, ka via dzimt puse ir Latvij Daugavpil. Ir nozmgi savienot Rotko vrdu ar Latviju!

 

Kapelas kas architektra astostra veid tika veidota saska ar gleznotja ieceri, un t nupat tika restaurta. Kapel ir etrpadsmit lielas M.Rotko gleznas, tik daudz mkslinieka darbu vienuviet, tik koncentrti, rada neaizmirstamu iespaidu, un ir ar milzga vrtba. Koncerts notiks 11.mart tiei kapelas atvranas 50. jubilejai par godu, lai ar oreiz to iespjams rkot tikai virtul veid.

 

Vartu domt, ka, savienojot Rotko gleznas ar mziku, radsies skumja noskaa, bet tas t nepavisam nav, jo Marka Rotko gleznas ir oti dadas, no dadiem dzves periodiem, tajs ir ar daudz krsu un enerijas.

 

Koncertu iespjams noklausties, reistrjoties Rotko kapelas mjaslap vai ar vlk, mjas lapas archv: http://rothkochapel.org/experience/events/event/rothko-in-jazz

 

Paldies, un uz tikanos koncert Rhotko in Jazz!


 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA