LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

20801

Jauna nometnes vadba ujorkas latvieu ev. lut. draudzes Katskiu nometnes latvieu valodas periodiem
Apskatt komentrus (0)


24.01.2012


Attl: 2012. gada Katskiu nometnes latvieu valodas periodu vadtji. Pirm rind no labs: nometnes vadtja Ieva Alversone, Krlis  Budkvis, Lija Kurna, Lna Bataraga; otr rind: Alda Salia,  Tija Ore, Inga Stota

 

Jauna nometnes vadba ujorkas latvieu ev. lut. draudzes Katskiu nometnes  latvieu valodas periodiem

 

ovasar bs maias ujorkas latvieu ev. lut. draudzes Katskiu nometnes latvieu valodas periodu vadb: Ieva Alversone  no Anitas Bataragas prems nometnes latvieu valodas periodu vadbu. Ievai ldzs stsies bras pulci jauno vadtju, kui nometnes gaitas ska, bdami ki, vlk bija nometotji, audzintji un  tagad, rotcijas krtb bs programmu vadtji, veckie audzintji, apceru vadtji un kop ar Ievu nometnes vadtjas palgi, lai gadu gait ktu par galvenjiem vadtjiem.

 

Ieva Alversone nometnes imenm jau pazstama, jo vadjusi gan ku un valodas nometnes, gan bijusi lielaj nometn  audzintja un programmas vadtja.

 

Nometnes 1. periods ovasar sksies 8. jlij,  nedu vlk nek parasti, lai gimenes vartu piedalties Dziesmu svtkos Milvokos.  ku nometnes vienas nedu posmi notiks ldztekus lielajai nometnei, un taj bs  kra programma 2-6 gadu veciem brniem un viu veckiem: A nedu vads Linda Zlte; B nedu Valda Grnberga,   C un D nedas  Inga Mieme Garbarino. Piekt ku neda Valodas ki notiks valodas perioda pirmaj ned, bet valodas perioda otraj ned pulcsies seni, par kuiem gds Ingrda Mieme.  Valodas periodu vadtjas ar turpmk bs Elisa Millere un Mra Dajevska.  Bs vl citi jaunumi  ldz im grmatvede bija Ruta Ledia, turpmk o darbu  dars Venta ernoka.

 

Pieteikans vism nometnm sksies 1. mart tmekl  ujorkas draudzes mjaslap (www.nydraudze.org), bet jau iepriek ldzam apskatt vadlnijas katram periodam un ku valodas nedai.  Gaidm lielus un mazus nometotjus!

 

Anita Bataraga
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA