LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

82927

Iesaistsimies pai un aicinsim citus!
Apskatt komentrus (0)


12.12.2017


 

 

Amerikas latvieu apvienba ar Latvijas Kultras ministrijas un PBLA atbalstu sagatavojusi un uzskusi stenot digitl mrketinga kampau, kuras mris ir izcelt spilgtas Latvijas izcelsmes personbas un talantus ASV.

 

Kampaas tma ir Latvian DNA, kas vsta par izcilm latvieu izcelsmes personbm Amerik, viu vid architekts Gunrs Birkerts, dirients Andris Nelsons, komponiste Lolita Ritmane, NBA basketbolists Kristaps Porziis, k ar par tdm publiski mazk zinmm savas jomas izcilbm, k, piemram, sporta rsts Visvaldis Nagobads, Floridas Korau pils cljs Eduards Liedskalni, Pringles ipu patenttjs Aleksandrs Liepa, chologrammu izgudrotjs Juris Upatnieks, datorzintnieks un skaitoanas teortiis Juris Hartmanis un citi.

 

Daudzi no nosauktajiem Amerikas latvieu sabiedrb ir jau labi pazstami, bet ieceres stenotji vljuies ar o vstjumu caur sociliem medijiem sasniegt plaku auditoriju aiznest pie ts ASV dzvojos latvieu sabiedrbas daas, kas ikdien mazk iesaists latvieu sabiedrisk dzv un latvieu presi nelasa. Vl svargk vljmies ai sabiedrbas daai dot iespju publiski pardt, ka vii ir lepni par savu latvisko piederbu un izcelsmi, daloties ar iem latvieu izcilbu ststiem ar saviem draugiem un socilo mediju sekotjiem. Jau redzams, ka kampaa ir iedarbga, jo ALA Facebook lapai piesaks arvien jauni sekotji, kas agrk nav sekojui ldzi organizcijas aktivittm.

 

Pc Amerikas kopienas aptaujas datiem, ASV dzvo ap 85 000 latvieu izcelsmes personu, tau aktv sabiedrisk dzv iesaists vien aptuveni desmit daa o cilvku. Ar o kampau vljmies ar uzrunt os "neredzamos latvieus", vienlaikus popularizjot latvieu sasniegumus un devumu ASV sabiedrb.

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA