LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

24403

Filadelfijas latvieu skolas absolventi pateicas saviem skolotjiem
Apskatt komentrus (0)


12.06.2012


 

Filadelfijas latvieu skolas absolventi pateicas saviem skolotjiem

 

Vai gan var bt vl kas jaukks, k vrot mazu brniu tautastrp ar sirdi un dvseli dejojam tautasdejas? Vai ir vl kas jaukks, k dzirdt trs absolventu runu skaidr latvieu valod? Nav brnums, ka skolas izlaiduma dien bija jtama pateicba un mlestba. Par ctgu mcanos katrs skolns sama jaunu skolas somu. Ieva Smertjeva katru somu rotja ar latvisku rakstu. Skolas przine pateics visiem veckiem un skolotjiem par neatlaidbu un centbu, strdjot latvieu skol. Atvadjmies no Ritas Vilcias skolas kasiere, skolotja un neskaitmu citu darbu dartja pensionjas. Tomr ceram, ka via biei iegriezsies skol.

 

Vairk lasiet laikrakst Laiks (Nr. 24)
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA