LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

80921

Dvis Bertns ce uz basketbola virsotnm
Apskatt komentrus (0)


12.09.2017


 

 

Laikrakst San Antonio Express-News  publicta Toma Osborna intervija ar NBA kluba Sanantonio Spurs un Latvijas basketbola valstsvienbas spltju Dvi Bertnu. Vi palaik Latvijas izlases rinds spl Eiropas meistarsacksts Turcij. Msu lastjiem piedvjam raksta tulkojumu.  


Dvis Bertns piedzima Latvijai vsturiski saretu prmaiu laik 1992. gada 12. novembr sportisk imen. Mamma Dina bijus airtja (1986. gad pasaules junioru meistarsacksts izcnja sudraba medau divniek Red.), tvs Dainis gan airtjs, gan basketbolists, desmit sezonas aizvadjis Valmieras komand. Gan veckais brlis Dairis, gan Dvis brnbu kop pirmajiem soiem pavadjui sporta zl. Viiem citas izvles nemaz nebija, izkpa no pua un ska driblt, nosmej tvs. Tvs ar kuva par sava dla treneri ldz 14 gadu vecumam.      

 

Par savu brnbu Dvis Bertns ststa: Msu imen nebija nek daudz, bet vis k bija pietiekami. Mums nebija nekdu  ekstr lietu vai videospu. Bet es priecjos, ka to nebija. Ms, vesels bars brnu, sancm kop katru dienu un rkojm dadas sporta sples. Spljm basketbolu, futbolu, ar hokeju. Nedomju, ka ku par talantgu hokejistu, tau splt oti patika. Tuvks gan bija basketbols, amatieu hokeju vartu splt pc gadiem desmit. Patika braukt ar riteni. Mazaj pilst bija ar sporta zle.    

 

Dvis splja mazaj Rjien (aptuveni 3000 iedzvotju). Lai imene vart savilkt galus kop, paiem vajadzja audzt kartupeus toreiz t dzvoja gandrz puse Latvijas iedzvotju, tdi pai k vii no vidusiras. Krjumus ziemai imene papildinja, paldzot kaimiiem novkt kartupeus trs lieli maisi noderja ilgkam laikam. Visas sples tad uz ilgku laiku bija jnoliek mal.

 

Brnb bri biei ildojs, veckais Dairis darja pri Dvim. Tau tagad vii ir tuvkie draugi. Dvis saka, ka via dzvi ietekmjui, protams, vecki, bet ar brlis Dairis. (Es redzju, k vi strd, un tam bija liela motivcija. Vi rdja lielisku paraugu.) 

 

Bri Bertni mcjs skol, kur viu vecki bija skolotji. Disciplna tas bija vrds, ko visbiek dzirdjm msu imen, ststa Dvis. Nevarjm iedomties runt pret veckiem. Ms zinjm, kas mums atauts, un kas ne. Ja es biju kaut ko sliktu sastrdjis, zinju, ka vecki bs to uzzinjui pirms manas atgrieans mjs. Lai ko ar vii mums liktu dart, mums tas bija jdara, vienalga, vai patika, vai ne. Tpat jau ir ar basketbol tas, ko tev treneris tev liek dart, ir jdara. Pat ja tu dom, ka tas nav pareizi.

 

Atzmes skol abiem briem bija labas. Vii spja visu tri iemcties, ar angu un krievu valodu.   

 

No skarbas brnbas ncis, Dvis Bertns 24 gadu vecum ir sasniedzis savas karjras virsotni k seu pdu un 10 collu gaais NBA snaiperis. Msu brnba padarja ms stiprus, atzst Dvja 27 gadus vecais brlis Dairis, kas spl  Milnas (Italija) klub  EA7 Emporio Armani. T mums iemcja saprast un novrtt, ka nekas dzv netiek iedots par velti, ka tev viss jnopelna grt darb. Nordoties dzves grtbs, ms esam palikui vienkri puii k visi citi. Ms novrtjam to, ko esam sasniegui, ms zinm, cik grti bijis nonkt tur, kur tagad esam.              

 

Dvja sajsminans par Nacionlo basketbola asociciju (NBA) sks jau pagju gadsimta 90. gados, videoierakstos vrojot Maikla Dordana ( Chicago Bulls) spli. (Jau tad es sapratu, ka NBA ir tas, kur es gribu bt.) Vi iedvesmojs ar, skatoties Vcijas basketbola zvaigznes Dirka Novicka spli Dalasas kluba Maverics sastv.

 

Pirms nonkanas NBA Dvis splja Slovnijas, Serbijas un Spnijas klubos. ( Kad parakstju pirmo lgumu, nopirku ar savu pirmo automanu) Vlk vi automanu atdevis tvam. Kop 2016. gada Sanantonio Spurs sastv. Prcietis divas smagas cegala opercijas. Bet tas viu nenovirzja no mra: Es vienmr esmu bijis prliecints, ka noku NBA.

 

Komandas biedru ieskat Dvis ir vienkrs puisis, varbt pat pazemgs, tau oti iedergs komand. Labs puisis, uz kuu var paauties. Dvis Bertns ir oti vispusgs, plaa diapazona basketbolists. Viam bs lieliska nkotne, t Dvi raksturo Spurs treneris Grega Popovis. 

 

Tagad Dvis ar sievu Annu dzvo Sanantonio k vienkrs cilvks, nevlas nekdas paas ekstras. Viengi vi viss Amerikas Savienotajs Valsts nevar atrast vietu, kur vartu nobaudt stus latvieu dienus. (Ms dam daudz ckgaas ar kartupeiem, bet tie te negaro tik labi k Latvij.).

 

Kaut gan Dvis neizjt spgas ilgas pc dzimtenes, tik daudzus gadus dzvodams prom no Latvijas, vi arvien ar prieku atgrieztos mjs. Kad aizbrauku uz Latviju, es vislabprtk apciemou savu vectvu laukos via mjs. Tur tds miers un atpta! Ms izsldzam telefonus un pavadm laiku r.

 

Dvis uzsve, ka vienalga kur karjera viu aizveds, vi vienmr ar prieku atcersies brnbu Latvij un to, kas viu izveidoja par neatlaidgu, centgu, pieticgu cilvku, kds vi ir tagad. Es labk spju novrtt to, kas man tagad ir  tpc, ka man bijusi tda brnba, saka Dvis. 

 

Lai gan Dvis Bertns nav ieguvis tdu slavu Latvij k Kristaps Porziis no ujorkas Knicks, savai imenei vi ir zvaigzne. Via imene ir lepna par to, ko Dvis ir sasniedzis, prvarot daudzas likstas sav sportiskaj karjr.        

  

Uzziai.

Dvis Bertns dzimis 1992. gada 12. novembr Valmier. Beidzis Rgas Valsts 3. imnaziju. Augums 207 cm, svars 97 kg. Spl viegl uzbrucja un spka uzbrucja pozcijs. Latvijas basketbola izlases dalbnieks. Palaik prstv NBA klubu Sanantonio Spurs. Iepriek spljis Slovnij ubanas Union Olimpija vienb, Serbij Belgradas Partizan, Spnij Laboral Kutxa. 2011. gada NBA draft D. Bertnu otraj krt ar kopjo 42. numuru izraudzjs Indinas Pacers, tdjdi vi kuva par otro pasaules spcgkaj basketbola lg draftto latvieu spltju pc Anda Biedria. Uzreiz pc drafta spltjs tika aizmaints uz Sanantonio Spurs, kua sastv piedzvoja NBA debiju 2016./2017. gada sezon. Jaunaj komand Dvis debitja NBA vasaras lgas spl Lasvegas pret Sakramento Kings un laukum aizvadtajs 24 mints guva 15 punktus.  Pankumi. 2010. gad  tre vieta Eiropas U-18 meistarsacksts kop ar Latvijas izlasi. Iekauts turnra simboliskaj izlas. Caurmr spl gti 14,8 punkti, 7,7 atlkus bumbas. 2011. gad 10. vieta pasaules U-19 meistarsacksts Latvij, Slovnijas lgas Slam-dunk konkursa uzvartjs, Valdemra Baumaa kausa ieguvjs k valsts labkais jaunais basketbolists, Nike Hoop Summit jauno zvaigu sples dalbnieks pasaules izlases sastv. 2012. gad 5. vieta balsojum par labko jauno Eiropas basketbolistu.      


 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA